Akreditācija

Laboratorija ir novērtēta un akreditēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām.

Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja reģistrācijas Nr. LATAK-T-105-31-97.

Akreditācijas apliecība - testēšana (LV)

Akreditācijas apliecība - testēšana (ENG)

Akreditācijas apliecība - kalibrēšana (LV)

Akreditācijas apliecība - kalibrēšana (ENG)

Akreditācijas apliecība derīga līdz 2018. gada 4. decembrim.

Akreditācijas apliecības pielikumi

 

Laboratorija veic analīzes, galvenokārt, saskaņā ar Latvijas, Eiropas  vai starptautiski atzītām standartmetodikām (EN, ISO, DIN, USA EPA u.c.) , kā arī īpašos gadījumos  izstrādā un validē jaunas testēšanas metodikas, kas ir piemērotas klientu vajadzībām.

Akreditācijas sfēra ir iedalīta nereglamentātajā un reglamentētajā :

Nereglamentētā sfēra:

Fiksētā testēšanas sfēra:

 • vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana,ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana;
 • gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana;
 • gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, augsnes un sedimentu paraugu ņemšana;
 • materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana;
 • termostatistisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana;
 • grunts un minerālmateriālu granulometriskā sastāva, grunts filtrācijas koeficienta noteikšana .

Elastīgā sfēra:

 • vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana;
 • gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana;
 • gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, augsnes un sedimentu paraugu ņemšana;
 • materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana;
 • termostatistisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana;
 • grunts un minerālmateriālu granulometriskā sastāva, grunts filtrācijas koeficienta noteikšana.

Reglamentētā sfēra:

 • vides objektu paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana;
 • ūdens mikrobioloģiskā testēšana;
 • gaisa olfaktometriskā, atkritumu, izmešu un gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana;
 • materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana;
 • grunts un minerālmateriālu granulometriskā sastāva, grunts filtrācijas koeficienta noteikšana.