+15,3

Ainaži

Pakalpojumu cenas LVL, EUR - siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību reģistrs

Pakalpojuma kods Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (LVL) Cena bez PVN (EUR) PVN 21%  (LVL) PVN 21%  (EUR) Cena ar PVN (LVL) Cena ar PVN (EUR) 
08-01. Konta atvēršana fiziskajai vai juridiskajai personai, kas nav iekārtas operators likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta izpratnē 1 konts 583.40 830.10 122.51 174.32 705.91 1004.42
08-02.05. Tādas fiziskās vai juridiskās personas ikgadējā iemaksa par emisijas kvotu pārskaitīšanas darījumu nodrošināšanu, kas nav iekārtas operators likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta izpratnē 1 konts 7292.52 10376.32 1531.43 2179.03 8823.95 12555.35