Kustamās mantas izsole

PĀRDOD

Kustamo mantu (lietu kopība), kas atrodas Celtnieku iela 3A, Olaine, Olaines novads (turpmāk – Manta)

Objekta sastāvs: izsoles rīkotāja mājaslapā www.lvgmc.lv, sadaļā par centru/izsoles

 

Informācija par izsoli___________________________________________________

Datums:

Izsole notiek 2017. gada 31. martā plkst. 11:00, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk LVĢMC) (reģistrācijas nr.50103237791) Rīgā, Maskavas ielā 165, 4.stāva 408.telpā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot Mantas apskates laiku var LVĢMC Rīgā, Maskavas ielā 165, 4.stāva 419.telpā, katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Pirmreizēja izsole.

Izsoles veids: mutiska

 

Citi nosacījumi________________________________________________________

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāreģistrējas kā izsoles dalībniekam un līdz reģistrācijas brīdim jāiemaksā drošības nauda 10% no sākuma cenas un reģistrācijas maksa LVĢMC norēķinu kontā: LV48NDEA0000082360836, Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle, kods NDEALV2X.

Par nosolīto Mantu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā eiro.

Mantas sākuma cena:                               9098,58 EUR

Izsoles dalībnieku reģistrācijas maksa:     70,00 EUR

Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 2017. gada 29. marts plkst. 16:00

 

Kontakti______________________________________________________________

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Dace Gusarova

67032604

 

Izsoles noteikumi

Kustamās mantas saraksts