Operatīvā informācija

 
Rādīt pietuvinātu karti
karte
Augstāk redzamie novērojumu dati tiek ievietoti reālā laika režīmā pirms to kvalitātes kontroles!
 
Uzmanību: Ūdens līmeņa dati ir doti virs Stacijas nulles atzīmes. Ūdens līmeņa pārrēķinam Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), novērojumu datiem jāpieskaita attiecīgas stacijas nulles atzīme, kāda ir dota novērojumu tīkla stacijas aprakstā.
 
Informācija par faktisko laiku ir pieejama tikai no valsts novērojumu programmā iekļautām novērojumu stacijām.