Publisko iepirkumu arhīvs

Iepirkuma identifikācijas nr. Iepirkuma priekšmets Termiņš
VSIA LVĢMC2011/3 Tehnisko iekārtu ekspluatācijas nodrošināšana, kravu pārvietošana un uzskaite bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene” 21.02.2011
VSIA LVĢMC2011/4 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” telpu un teritorijas tīrīšanas un uzkopšanas pakalpojumu iepirkums 03.03.2011
VSIA LVĢMC2011/5 ERAF Ventas upes apkārtnes iedzīvotāju informētība par ūdens apsaimniekošanas jautājumiem 21.03.2011
VSIALVĢMC2011/6 Apsardzes pakalpojumi Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram 28.03.2011
VSIA LVĢMC2011/8 Drošības sistēmu uzturēšana 20.04.2011
VSIA LVĢMC2011/7 Tehnisko iekārtu ekspluatācijas nodrošināšana, kravu pārvietošana un uzskaite bīstamo atkritumu poligonā „Zebrene” 02.05.2011
VSIA LVĢMC2011/10 Jaunu automašīnu piegāde operatīvajā līzingā VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vajadzībām 13.06.2011
VSIA LVĢMC2011/13 Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu iepirkums 19.07.2011
VSIA LVĢMC2011/11 Gāzu piegāde VSIA LVĢMC 25.07.2011
VSIA LVĢMC2011/15 Speciālo iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana VSIA LVĢMC objektā 26.07.2011