Daugavā ūdens līmenis turpina pazemināties

Publicēts: 16.03.2017

Aizvadītajā diennaktī Daugavā no Veļižas līdz Jēkabpilij ūdens līmenis pazeminājās par 2-26 cm un pie Pļaviņām par 72 cm.  Daugavas pietekās ūdens līmenis paaugstinājās par 4-23 cm. Salacā ūdens līmenis paaugstinājās par 4-19 cm un tās pietekās par 7-28 cm. Gaujā ūdens līmenis paaugstinājās par 1-18 cm un tās pietekās par 1-27 cm. Lielupē ūdens līmeņa svārstības ±3 cm robežās, bet tās pietekās ūdens līmenis pazeminājās par 2-14 cm. Ventā ūdens līmenis pazeminājās par 2-9 cm un tās pietekās par 1-7 cm.

Palienes joprojām applūdušas Daugavā pie Vaikuļāniem un Zeļķiem, kā arī Aiviekstē pie Lubānas un Aiviekstes HES.

Daugava Baltkrievijas teritorijā galvenokārt brīva, bet Latvijas teritorijā lejtecē vēl paliku piesalas un ledus krautņi upes krastos. Ledus sastrēgums pie Pļaviņām izgāja naktī uz 16. martu, atstājot ledus krautņus krastos. Pededzē pie Litenes novērots pacelts ledus un piekrastes vaļumjoslas. Gaujas augštecē paliku piesalas, lejtece brīva. Salaca, Lielupe un Venta galvenokārt brīvas.

Tuvākajās dienās ūdens līmenis Daugavā, pazemināsies, bet sniega kušanas ūdeņu pieplūdes un nokrišņu dēļ, pietekās paaugstināsies. Arī Vidzemes upēs sniega kušanas un nokrišņu dēļ ūdens līmenis paaugstināsies. Lielupē un Ventā ūdens līmenis pazemināsies.

  1. attēls Ūdens līmeņa izmaiņas Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Zeļķiem un Pļaviņām no 2017. gada 10.-16. martam