Hidroloģiskā situācija Latvijas upēs pēc aizvadīto dienu spēcīgajām lietusgāzēm

Publicēts: 13.07.2017

Kopš vakardienas pēc aizvadīto dienu spēcīgajiem nokrišņiem Latvijas centrālajos un austrumu rajonos upēs strauji paaugstinās ūdens līmenis.

Latvijas centrālo rajonu upju baseinos galvenokārt Lielupes pietekās un atsevišķās Daugavas lejteces pietekās ūdens līmenis paaugstinājies par 5-10 cm, bet visbūtiskāk ūdens līmenis paaugstinājies Lielupes kreisā krasta pietekās Mēmelē un Viesītē – attiecīgi par 40 un 65 cm. Arī Ogrē ūdens līmenis paaugstinājies par 40-50 cm.

Gaujā pagaidām ūdens līmenis tik strauji nepaaugstinās, kopumā par 5-10 cm, tikai atsevišķās tās mazākajās pietekās, piemēram, Tirzā un Amatā ūdens līmenis paaugstinājies par 20-40 cm.

Daugavā posmā no Piedrujas līdz Jēkabpilij ūdens līmenis šajā nedēļā paaugstinājās vēl jūlija sākumā Baltkrievijā un Krievijā izlijušo nokrišņu dēļ. Ūdens līmenis kopš aizvadītās nedēļas nogales paaugstinājās par 70 – 100 cm, bet posmā Piedruja – Vaikuļāni jau pazeminājies par 5-50 cm, savukārt posmā Jersika – Jēkabpils vēl paaugstinājies par 50-60 cm. Pēc aizvadīto dienu spēcīgajiem nokrišņiem atsevišķās Daugavas baseina upēs ūdens līmenis paaugstinājies īpaši strauji. Piemeram, Laucesā pie Lenderņas ūdens līmenis kopš 12. jūlija paaugstinājies vairāk nekā par 80 cm, bet Pededzē pie Litenes par 155 cm. Arī Aiviekstē ūdens līmenis kopš vakardienas paaugstinājies par 20-40 cm.

http://lvgmc.lv/dynamic-content/?type=HYDROLOGIC_OPERATIONAL_INFO_PLOT&file=073366_lim_30.jpg

1. attēls. Pēdējo 30 dienu ūdens līmeņa izmaiņas Pededzē pie Litenes

Kurzemes upēs būtiskas ūdens līmeņa izmaiņas nav bijušas, ūdens līmenis kopš 12. jūlija paaugstinājies par 10-20 cm.

Līdz ar nokrišņiem, kas izlijuši šodien un Latvijas austrumu rajonos turpināsies arī vakarā un nākamajā naktī, ūdens līmenis turpinās paaugstināties. Gaidāms, ka arī Gaujā ūdens līmenis tuvākajās dienās paaugstināsies par 20-60 cm.