Hidroloģiskās prognozes

karte
Sigulda
19°C
Lubāna
18°C
Jēkabpils
21°C
Jelgava
21°C
Kuldīga
21°C
Krāslava
21°C
Jūrmala
19°C
Liepāja
18°C
Ventspils
18°C
Mežotne
19°C
Lagaste
19°C
Daugavpils
21°C

Ūdens caurplūduma un temperatūras prognoze upēm

Ūdens temperatūras prognoze upēm

Ūdens temperatūras prognoze jūras piekrastei

Caurplūdums ir ūdens daudzums, kas vienā sekundē izplūst caur upes aktīvo šķērsgriezumu (m3/s). Caurplūduma prognoze tiek atjaunota divas reizes nedēļā - otrdienās un piektdienās (to iegūst uzklikšķinot uz atbilstošā punkta).

Diennakts vidējā ūdens temperatūras prognoze līdz plkst. 14 ir par esošo dienu, bet pēc tam par nākamo dienu.