Lapas karte

Sākums Jaunumi Meklēšana Struktūra Kontakti Pieteikties jaunumu saņemšanai Biežāk uzdotie jautājumi Autentificēties Reģistrēties Profils Laika apstākļi Prognozes un brīdinājumi Meteoroloģiskās prognozes Brīdinājumi Meteoalarm Kā rīkoties sarežģītos laika apstākļos? Hidroloģiskās prognozes Hidroloģiskie novērojumi Ikmēneša Latvijas upju režīma apskats Aviācijas prognozes Jūras prognozes Prognoze Eiropai UVI prognoze Frontālā analīze Faktiskais laiks Attālinātie novērojumi Klimatiskā informācija Fakti un noderīga informācija Attālinātie novērojumi Meteoroloģiskā radara informācija Meteoroloģiskā satelīta informācija Faktiskais laiks Prognozes un brīdinājumi Klimatiskā informācija Fakti un noderīga informācija Fakti un noderīga informācija Iedzīvotāju laika apstākļu novērojumi Klimatiskā informācija Kalkulators Temperatūras kalkulators Ātruma kalkulators Attāluma kalkulators Spiediena kalkulators Faktiskais laiks Attālinātie novērojumi Prognozes un brīdinājumi Klimatiskā informācija Klimatiskā informācija Laika apstākļu raksturojums Šī gada laika apstākļi Jūlijs, 2017 Jūnijs, 2017 Maijs, 2017 Aprīlis, 2017 Marts, 2017 Februāris, 2017 Janvāris, 2017 2016 Decembris, 2016 Novembris, 2016 Oktobris, 2016 Septembris, 2016 Augusts, 2016 Jūlijs, 2016 Jūnijs, 2016 Maijs, 2016 Aprīlis, 2016 Marts, 2016 Februāris, 2016 Janvāris, 2016 2015 Gads Laika apstākļi Latvijā 2015. gadā WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2015 Decembris, 2015 Novembris, 2015 Oktobris, 2015 Septembris, 2015 Augusts, 2015 Jūlijs. 2015 Jūnijs, 2015 Maijs, 2015 Aprīlis, 2015 Marts, 2015 Februāris, 2015 Janvāris, 2015 2014 Gads Laika apstākļi Latvijā 2014. gadā WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2014 Decembris, 2014 Novembris, 2014 Oktobris, 2014 Septembris, 2014 Augusts, 2014 Jūlijs, 2014 Jūnijs, 2014 Maijs, 2014 Aprīlis, 2014 Marts, 2014 Februāris, 2014 Janvāris, 2014 2013 Gads Laika apstākļi Latvijā 2013. gadā WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2013 Decembris, 2013 Novembris, 2013 Oktobris, 2013 Septembris, 2013 Augusts, 2013 Jūlijs, 2013 Jūnijs, 2013 Maijs, 2013 Aprīlis, 2013 Marts, 2013 Februāris, 2013 Janvāris, 2013 2012 Gads Laika apstākļi Latvijā 2012. gadā WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2012 Decembris, 2012 Novembris, 2012 Oktobris, 2012 Septembris, 2012 Augusts, 2012 Jūlijs, 2012 Jūnijs, 2012 Maijs, 2012 Aprīlis, 2012 Marts, 2012 Februāris, 2012 Janvāris, 2012 Latvijas klimats Mēnešu klimatiskais raksturojums Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris Klimata pārmaiņu monitoringa atskaites Satelītu klimata atlants Saules radiācijas atlants Faktiskais laiks Attālinātie novērojumi Prognozes un brīdinājumi Fakti un noderīga informācija Klimata pārmaiņu analīzes rīks Novērojumi Meteoroloģija Operatīvā informācija Latvijā Operatīvā informācija Eiropā Novērojumu tīkls Kā nosaka gaisa temperatūru? Boforta skala Datu pieejamība Datu meklēšana Laika apstākļu prognoze Hidroloģija Operatīvā informācija Hidroloģiskā režīma apskats Šī gada upju apskats Maijs, 2017 Aprīlis, 2017 Marts, 2017 Februāris, 2017 Janvāris, 2017 2016 Decembris, 2016 Novembris, 2016 Oktobris, 2016 Septembris, 2016 Augusts, 2016 Jūlijs, 2016 Jūnijs, 2016 Maijs, 2016 Aprīlis, 2016 Marts, 2016 Februāris, 2016 Janvāris, 2016 2015 Decembris, 2015 Novembris, 2015 Oktobris, 2015 Septembris, 2015 Augusts, 2015 Jūlijs, 2015 Jūnijs, 2015 Maijs, 2015 Aprīlis, 2015 Marts, 2015 Februāris, 2015 Janvāris, 2015 2014 Decembris, 2014 Novembris, 2014 Oktobris, 2014 Septembris, 2014 Augusts, 2014 Jūlijs, 2014 Jūnijs, 2014 Maijs, 2014 Aprīlis, 2014 Marts, 2014 Februāris, 2014 Janvāris, 2014 2013 Decembris, 2013 Novembris, 2013 Oktobris, 2013 Septembris, 2013 Augusts, 2013 Jūlijs, 2013 Jūnijs, 2013 Maijs, 2013 Aprīlis, 2013 Marts, 2013 Februāris, 2013 Janvāris, 2013 2012 Decembris, 2012 Novembris, 2012 Oktobris, 2012 Septembris, 2012 Augusts, 2012 Jūlijs, 2012 Jūnijs, 2012 Maijs, 2012 Aprīlis, 2012 Marts, 2012 Februāris, 2012 Janvāris, 2012 Novērojumu tīkls Datu pieejamība Datu meklēšana Hidroloģiskā prognoze Gaisa kvalitāte Operatīvā informācija Ikmēneša informācija par gaisa kvalitāti Latvijas pilsētās 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Novērojumu tīkls Datu pieejamība Datu meklēšana Virszemes ūdens Novērojumu tīkls Datu pieejamība Datu meklēšana Bioloģiskie dati Citi papildus dati Pazemes ūdens Novērojumu tīkls Datu pieejamība Datu meklēšana Nitrātu monitorings pazemes ūdeņos Novērojumu arhīvs Vides datu arhīvs Monitoringa atskaites Monitoringa rokasgrāmatas Vides monitoringa pamatnostādnes un programma Vides monitoringa programma 2009.-2014.gadam Vides monitoringa programma 2015.-2020. gadam Vide Atkritumi Bīstamie atkritumi Radioaktīvie atkritumi Pakalpojumi Sadzīves (nebīstamie) atkritumi BRAPUS Atkritumu statistikas apkopojumi Rokasgrāmatas atkritumu apsaimniekošanas jomā Gaiss Gaisa kvalitāte Pārskati un novērtējumi par gaisa kvalitāti Gaisa piesārņojums Pārskati par emisijām gaisā Maksimāli pieļaujamās emisijas konkrētām atmosfēras gaisu piesārņojošām vielām Vidi piesārņojošo ķīmisko vielu, vides kvalitātes rādītāju saraksts un kodi Metodoloģija emisiju gaisā aprēķināšanai Modelēšana Troksnis Ziņojumi starptautiskajām organizācijām Klimata pārmaiņas SEG inventarizācija Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma 2005.-2007.g. periods 2008.-2012.g. periods 2013. - 2020. g. periods Ziņojumi starptautiskajām organizācijām Ķīmiskās vielas un maisījumi Ķīmiskās vielas un maisījumi REACH Termini Tiesību akti Reģistrācija REACH 2018 reģistrācija Izvērtēšana Licencēšana Ierobežojumi REACH ziņojumi saskaņā ar 117. pantu Pakārtoti lietotāji Drošības datu lapas IT rīki Semināri Projekts LIFE Fit for REACH Jautājumi? CLP Termini Tiesību akti CLP regulas ietekme uz uzņēmumiem Klasificēšana Marķēšana CLP 2017 Piktogrammas Klasifikācijas un marķējuma saraksts Reaģēšana ārkārtas situācijās veselības jomā Atbalsts Semināri Jautājumi Biocīdi Nacionālās prasības Darba programma Apstiprinātās aktīvās vielas Neapstiprinātās aktīvas vielas Eiropas Komisijas lēmumi par biocīdiem Piešķirtie inventarizācijas numuri un atļaujas Inventarizācijas numuru derīguma termiņš Prasības aktīvo vielu ražotājiem/importētājiem Noderīga informācija Biocīdu palīdzības dienests Semināri Eksports-imports Ķīmisko vielu datu bāze Atskaites par ozona slāni noārdošām vielām Ūdens Ūdens kvalitāte Ūdens apsaimniekošana Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni Upju baseinu apgabalu konsultatīvās padomes Izglītojoši materiāli Papildus informācija un materiāli Ūdens struktūrdirektīvas ziņojumi Notekūdeņi Ūdens statistikas apkopojumi 2-Ūdens pārskati Plūdu apdraudētās teritorijas Radons dzeramajā ūdenī E-PRTR Latvijas PRTR Latvijas PRTR vizualizācija Ziņojumi starptautiskajām organizācijām Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs Videi nodarītais kaitējums Vides stāvokļa pārskati Latvija Eiropa Pārskatu ievadīšana Plūdu riska informācijas sistēma Radiācijas objekti Ģeoloģija Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs Derīgo izrakteņu krājumu bilance Zemes dzīļu resursi Derīgie izrakteņi (būvmateriālu izejvielas, kūdra un sapropelis) Dolomīts Kvarca smilts Māls Smilts un grants Laukakmeņi Kūdra Sapropelis Pazemes ūdeņi Perspektīvie resursi Ogļūdeņraži CO2 Ģeotermālie resursi Struktūras dabasgāzes uzglabāšanai Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē Valsts ģeoloģijas fonds Pārskati par zemes dzīļu izpēti un izmantošanu Urbumu seržu glabātava Tehniskās literatūras krātuve Monitorings Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija Metodiskie norādījumi par ģeoloģiskās izpētes pārskatu sagatavošanu un noformēšanu Pakalpojumi Pakalpojumu katalogs Reģistrācija portālā Iesniegums gaisu piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinam Informatīvais maksas tālrunis Informācijas pieprasījuma on-line forma E-pakalpojumi Pakalpojumi mazajām HES Smaku mērījumi, to koncentrāciju pārrēķins un smaku izkliežu karšu sagatavošana Uzņēmumu radīto emisiju aprēķins un ievade datu bāzē „Nr.2-Gaiss” Vides monitoringa sistēmas izveide un monitoringa veikšana Aktuālākie pakalpojumi zemes īpašniekiem Pakalpojumi enerģētikas nozares uzņēmumiem Jonizējošā starojuma fona noteikšana jūsu mājoklī vai darbavietā Peldūdens kvalitātes analīzes Ūdenstilpnes kvalitātes novērtējums Laboratorija Laboratorijas pakalpojumi Akreditācija Dzeramā ūdens analīzes Vides paraugu ņemšana Biogāzes substrāta analīzes Radona mērījumi SSDL pakalpojumi http://www.meteo.lv/lapas/ssdl-pakalpojumi?id=2095 Vides paraugu piegāde Par centru Valde Logo Struktūra Kvalitātes vadības sistēma Vēstures fakti Ģeoloģija Hidrometeoroloģija Vide Publiskie gada pārskati Budžeta līdzekļu izlietojums LVĢMC darba plāns atbilstoši atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumam starp VARAM un LVĢMC Starptautiskā sadarbība Eiropas Savienības līdzfinansētie projekti Valsts monitoringa nodrošināšana Latvijas ezeros ECOFLOW Laboratorijas aprīkojums virszemes un pazemes ūdens kvalitātes monitoringa mērījumiem un prioritāro bīstamo vielu analīzēm otrā kārta Virszemes ūdens un hidroloģiskā monitoringa pilnveidošana Kurzemes reģionā atbilstoši ES Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EC prasībām Virszemes ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glābšanas pasākumu uzlabošanai Harmonizēta ūdeņu kvalitātes un piesārņojuma riska pārvaldība" (HOTRISK) Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē Vienotas vides informācijas sistēmas izveide - 2.etaps Ezeri nākotnei BECOSI Live Venta Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu inventarizācija Baltrad Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV02 „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktie projekti – Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm Priekšlikumu izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai. Aktualitātes INSURE LIFE Fit for REACH Publiskie iepirkumi Aktīvie Arhīvs Izsoles Kustamās mantas izsole Nekustamie īpašumi Vakances Medijiem Vai nākamajā nedēļā sagaidīsim jaunu Latvijas karstuma rekordu? Kontakti Jautājumi Visbiežāk uzdotie jautājumi