22. marts – Pasaules Ūdens diena

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai dzīvai būtnei. Latvija var lepoties ar bagātīgiem ūdens resursiem – šeit netrūkst ne virszemes, ne pazemes ūdens, ir gara jūras piekrastes līnija un nokrišņu daudzums gadā nodrošina pietiekami mitru klimatu. Tomēr ūdens ir "jutīgs" dabas resurss – to ietekmē gan tas, kā mēs ūdeni izmantojam un lietojam, gan tas, kā par to rūpējamies pēc ūdens izmantošanas savām vajadzībām.

Kopš 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā šī diena tiek atzīmēta kopš 1996. gada. Šī gada Pasaules ūdens dienas tēma: Kāpēc izniekot ūdeni? Šāda tēma izvēlēta, jo pasaulē lielākā daļa notekūdeņu, kas iztek no mūsu mājām, pilsētām, rūpnīcām un lauksaimniecības platībām, nokļūst atpakaļ dabā bez apstrādes vai otrreizējas izlietošanas, piesārņojot vidi un zaudējot vērtīgas barības vielas. Pie mums, Latvijā, situācija gan ir ievērojami labāka – tikai neliela daļa no kopējā vidē novadīto notekūdeņu apjoma ir neattīrīti.

Tā vietā, lai izniekotu notekūdeņus, mums ir jāsamazina to apjoms un iespēju robežās jāizmanto atkārtoti. Savās mājās mēs varam atkārtoti izmantot pelēko ūdeni (tie ir mājsaimniecībās un darbavietās radītie notekūdeņi, bez tualetes ūdeņiem) savos dārzos un zemes gabalos, kā arī lietot tādu sadzīves tehniku un aprīkojumu, kas tērē mazāku ūdens apjomu, piemēram, lietot tualetēs sanitāro tehniku, kas ļauj noskalot divos režīmos. Nepieciešams izvairīties no fosforu saturošu mazgāšanas līdzekļu lietošanas, lai samazinātu eitrofikāciju (aizaugšanu) izraisošo barības vielu nokļūšanu virszemes ūdeņos, un bez īpašas vajadzības nelietot spēcīgos tualetes tīrīšanas līdzekļus, jo tie noindē ne tikai sliktās baktērijas tualetes podā, bet arī labās baktērijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Globālā mērogā tiek akcentēts, ka pilsētās mēs atkārtoti varam lietot notekūdeņus zaļajām zonām, savukārt, rūpniecībā un lauksaimniecībā mēs varam atkārtoti izmantot attīrītus dzesēšanas iekārtu un apūdeņošanas sistēmu ūdeņus. 

Izmantojot šo vērtīgo resursu, mēs padarīsim ūdens aprites ciklu labāku katrai dzīvai radībai. Tādējādi mēs palīdzēsim arī sasniegt Ilgtspējīgās Attīstības Mērķa 6 plānu – uz pusi samazināt neattīrīto notekūdeņu daudzumu un palielināt drošu ūdens atkārtotu izmantošanu.

Plašāka informācija: http://www.worldwaterday.org/theme/