LVĢMC piedalās projektā par klimata pārmaiņu ietekmi uz lauksaimniecību un mežsaimniecību

Projekta AFTER galvenais mērķis ir nākotnes klimata pārmaiņu un klimata ekstrēmu ietekmes novērtējums uz lauksaimniecību un mežsaimniecību Eiropas un Krievijas – Turcijas reģionos.

Projektā izveidos datu bāzi par līdzšinējām un nākotnes izmaiņām atsevišķos klimatiskajos rādītājos mežsaimniecībā un lauksaimniecībā un izmaiņām ekstremālajās klimatiskajās parādībās, pamatojoties uz augstas izšķirtspējas klimata datiem CORDEX-CORE un jaunām augstas izšķirtspējas REMO un ALARO-0 reģionālajām klimatisko modeļu prognozēm Eiropas, Krievijas un Turcijas reģionos. Turklāt AFTER projekta ietvaros tiks pētīta atgriezeniskā saite, ko lauksaimniecība un mežsaimniecība var piedāvāt klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai un pielāgošanai.

“Klimata pārmaiņām ir plaša un nozīmīga ietekme visā pasaulē, tai skaitā uz pieaugošo ekstremālo laikapstākļu biežumu un intensitāti. Lai gan vērojamas pozitīvas īstermiņa izmaiņas atsevišķos Eiropas, Krievijas un Turcijas reģionos, turpmāka sasilšana radīs dažādus riskus dabas un ekonomiskajās sistēmās, it īpaši lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs. Tādējādi industrijas pārstāvji un investori ir ieinteresēti visaptverošā, zinātniski pamatotā klimata pārmaiņu radīto seku novērtēšanā,” projekta nepieciešamību pamato Andris Vīksna, LVĢMC Prognožu un klimata daļas vadītājs.

Lai sasniegtu šo mērķi, AFTER projektā tiks veicināta sadarbība starp Krievijas, Eiropas Savienības un Turcijas pētniecības institūcijām. Izveidotais konsorcijs pārstāv augstākās klases pētniecības institūtus - Nansen International Environmental and Remote Sensing Centre (Krievija); Ghent University (Beļģija), Climate Service Center Germany (Vācija); Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (Latvija); VITO (Beļģija) and Iskenderun Technical University (Turcija).

AFTER projekts sākās 2018. gada jūnijā, un ilgs līdz 2021. gadam.

Projekts tiek atbalstīts ar līdzekļiem no “ERA.Net RUS Plus Call 2017”.