Aicinām piedalīties noslēguma konferencē par slāpekļa pārvaldības sistēmu Rīgas jūras līcī

2019. gada 13. septembrī, Rīgā notiks projekta “Integrēta slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas jūras līcim” (GURINIMAS) noslēguma konference “Integrēta pieeja slāpekļa slodžu samazināšanai uz ūdens objektiem”.

Projekta mērķis ir izveidot integrētu slāpekļa pārvaldības sistēmu Igaunijas un Latvijas valsts iestādēm, lai samazinātu barības vielu apjomu Rīgas jūras līcī.

Galvenie projekta uzdevumi:

  1. OECD metodoloģiju analīze, metodoloģijas un Baltijas jūras reģionam piemērota analīzes modeļa izstrāde slāpekļa plūsmai;
  2. Datu ievākšana no atbildīgajām Igaunijas un Latvijas institūcijām, datu analīze un modelēšana, balstoties uz izstrādāto metodoloģiju. Rezultātu novērtēšana un interpretācija;
  3. Integrētas slāpekļa pārvaldības sistēmas (GURINIMAS) izstrāde, informējot mērķgrupas un ieinteresētās personas par projekta rezultātiem.

Projektā tika izstrādāta metodoloģija un veikta slāpekļa cikla inventarizācija un to saimnieciskās darbības sektoru noteikšana, kuri visvairāk ietekmē slāpekļa plūsmas uz Rīgas jūras līci un Baltijas jūru. Pēdējā projekta ciklā ir izstrādātas un ieviestas vadlīnijas, kas balstītas uz pētījuma rezultātiem, lai piedāvātu izmaksu efektīvus pasākumus un palielinātu slāpekļa izmantošanas efektivitāti, kā arī samazinātu slāpekļa zudumus un tā nonākšanu Rīgas līcī. Projekta komanda kā vienu no rezultātiem piedāvā virtuālo GURINIMAS rīku, kas iesaistītajām pusēm palīdz izprast slāpekļa apriti, tā plūsmas un plūsmu apjomus starp dažādiem sektoriem, kā arī savā saimniecībā radīto slāpekļa apjomu, piemēram, lietojot minerālmēslus.

Konferences laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar:

1. Projektu GURINIMAS, tā mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem;

2. Mērķtiecīgu pasākumu izvēli un to ietekmi uz sateces teritoriju. Konferencē piedalīsies profesors Brian Kronvang no Orhūsas Universitātes Biozinātņu institūta, Dānijā (Institute for Bioscience, University of Aarhus, Denmark);

3. Aktuālo Rīgas līča un tā sateces teritorijas stāvokli Latvijā un Igaunijā;

3. Metodoloģiju un aprēķinos izmantotajiem datiem;

2. Slāpekļa bilanci Latvija un Igaunijā;

3. Rekomendācijām efektīvākai reaktīvā slāpekļa plūsmu pārvaldībai;

4. Virtuālo GURINIMAS rīku;


GURINIMAS projektu finansē Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programma 2014. - 2020. gadam. Plašāka informācija par projektu http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/gurinimas--

Lai piereģistrētos konferencei, interesentiem jāreģistrējas šeit līdz 2019. gada 2. septembrim vai lūdzam sazināties ar projekta koordinatoru Emīlu Rubīnu (emils.rubins@lvgmc.lv).

Konferences norises laiks: 09:30 – 16:30

Konferences valoda: Angļu

Konferences dienas kārtību skatiet dokumenta beigās.

Konferences norises vieta: Wellton Riverside SPA Hotel (11. Novembra krastmala 33), Latvia

Projekta “Integrēta slāpekļa pārvaldības sistēma Rīgas līcim” (GURINIMAS) noslēguma konferences: “Integrēta pieeja slāpekļa slodžu samazināšanai uz ūdens objektiem”

Provizoriskā darba kārtība

 

Laiks                                         Tēma

 

09.30 – 10.00

Dalībnieku* reģistrācija un kafija

 

10.00 – 10.15

Sanāksmes atklāšana

Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis

 

10.15 – 10.30

Projekts GURINIMAS: mērķi un sasniegtie rezultāti

Tanel Mätlik, projekta vadītājs

 

10.30 – 11.15

 

 

 

 

 

11.15 – 11.35

Galvenā runa - Mērķtiecīgu pasākumu izvēle un to ietekme uz sateces teritoriju.

Profesors Brian Kronvang Biozinātņu institūts, Orhūsas Universitāte, Dānija (Institute for Bioscience, University of Aarhus, Denmark)

 

Aktuālais Rīgas līča un tā sateces teritorijas stāvoklis Latvijā un Igaunijā. Solveiga Kadiķe, Latvijas Hidroekoloģijas institūts

 

 

11.35 – 11.55

Iepazīstināšana un pārskats par metodiku un datiem, ko izmanto, lai aprēķinātu reaktīvo slāpekli (Nr) - tā plūsmas, baseinus un transformācijas

Arvo IItal, Tallinas Tehniskā universitāte

 

11.55 – 12.20

Iepazīstināšana ar nacionālajiem slāpekļa budžetiem Igaunijā un Latvijā. Īss Latvijas un Igaunijas rezultātu salīdzinājums.

Projekta eksperti

 

12.20 – 13.20

Pusdienas

 

13.20 – 14.00

Rekomendācijas efektīvākai reaktīvā slāpekļa plūsmu pārvaldībai

Projekta partneri

 

 

14.00 – 15.00

Diskusija: “Mērķtiecīgi pasākumi”

- Profesors Brian Kronvang, Biozinātņu institūts, Orhūsas Universitāte, Dānija (Institute for Bioscience, University of Aarhus, Denmark)

-

-

 

 

15.00 – 15.30

 

15.30 – 16.00

 

 

16.00 – 16.30

Moderators:

 

Kafijas pauze

 

Iepazīšanās ar virtuālo GURINIMAS rīku

Inga Grīnfelde, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 

Konferences noslēgums

 

*Konferences lektoru saraksts var mainīties