Apmācības EUMETSAT satelītu novērojumu datu izmantošanai klimata pētniecībā

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) pirmo reizi rīkos mācību kursus “Satelītu novērojumu datu izmantošana klimata monitoringā un klimata pētniecībā”.

Seminārs norisināsies divās daļās – no 16. līdz 27. aprīlim apmācības notiks tiešsaistes režīmā, bet no 14. līdz 18. maijam norisināsies klātienē Rīgā.

Mācību kursu mērķis ir attīstīt esošo un jauno lietotāju prasmes un iemaņas izmantojot CM SAF (The Satellite Application Facility on Climate Monitoring) produktus, kā arī brīvi pieejamo programmatūru operatīvā klimata monitoringā un klimata pētniecībā.

Mācību kursu mērķauditorija ir nacionālo meteoroloģisko dienestu, universitāšu un dažādu pētniecības institūciju pārstāvji, kurus interesē ar satelītiem iegūto klimatisko novērojumu datu praktiska izmantošana. Kursi ietvers gan skaidrojošas prezentācijas, gan darbu grupās, fokusējoties uz darbu ar konkrētiem projektiem, t.sk. dalībnieku pašu izvēlētu problemātiku. Dalībniekiem ir vēlama pieredze darbā ar kādu no programmēšanas valodām, piemēram, R, kā arī nepieciešamas labas angļu valodas zināšanas.

Lai pieteiktos kursiem, aicinām aizpildīt pieteikšanās formu reģistrācijas lapā. Formu nepieciešams aizpildīt līdz 2018. gada 9. martam. Klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 20 cilvēkiem, tādēļ mācību kursu dalībnieki tiks izvēlēti, balstoties uz zinātnisko pieredzi un motivāciju nākotnē izmantot CM SAF klimatiskos datus. Izvēlētie dalībnieki tiks informēti ne vēlāk kā līdz 22. martam.

Par EUMETSAT

EUMETSAT galvenie uzdevumi ir Eiropas Operatīvo meteoroloģisko satelītu sistēmas uzturēšana un attīstīšana, nodrošinot atbalstu meteorologiem potenciāli bīstamu laika apstākļu identificēšanā un monitorēšanā, tādejādi sabiedrībai un civilās aizsardzības dienestiem palīdzot mazināt nelabvēlīgo laika apstākļu sekas un aizsargāt cilvēku dzīvību un īpašumu. EUMETSAT sniegtā informācija ir arī būtiska, nodrošinot gaisa, jūras un sauszemes satiksmi, kā arī ikdienas uzņēmējdarbību daudzās nozarēs.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides datus, sniedzot objektīvu un drošticamu informāciju par vidi sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām, veic vides monitoringu un nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, hidroloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.