Apmācības satelītu novērojumu datu izmantošanai jūras īpašību pētīšanai un analīzei

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) rīkos jau otros mācību kursus “Copernicus datu plūsmas izmantošana jūras īpašību pētīšanā un analizēšanā”. No 19. līdz 30. martam apmācības notiks tiešsaistes režīmā, bet no 16. līdz 20. aprīlim klātienē Rīgā.

Mācību kursu mērķis ir attīstīt dalībnieku prasmes izvēlēties un iegūt savām vajadzībām atbilstošus jūras datus un to produktus no EUMETSAT Copernicus datu plūsmas, kā arī veikt šo datu apstrādi. Dalībnieki mācīsies piekļūt datiem, kas pieejami Copernicus jūras datu plūsmā, saprast, kādas ir šo datu īpašības un kas ir jāņem vērā, ar tiem strādājot. Dažādiem dalībnieku interesējošiem uzdevumiem un vajadzībām tiks meklēti atbilstošākie produkti. Datu apstrādes procesā liela uzmanība tiks vērsta uz iespējām, ko sniedz SNAP (Sentinel Application Platform) un citu programmatūras rīku izmantošana, kā arī programmēšanas valodu pielietošana.

Mācību kursu mērķauditorija ir Eiropas zinātnieki (doktora vai maģistra programmu studenti vai grādu ieguvēji), kurus interesē ar satelītiem iegūto jūras novērojumu datu izmantošana. Dalībniekiem ir nepieciešama pieredze darbā ar SNAP vai kādu no programmēšanas valodām, piemēram, Python vai līdzīgu.

Lai pieteiktos kursiem, aicinām aizpildīt pieteikšanās formu reģistrācijas lapā. Formu nepieciešams aizpildīt līdz 2018. gada 31. janvārim. Klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 20 cilvēkiem, tādēļ mācību kursu dalībnieki tiks izvēlēti, balstoties uz zinātnisko pieredzi un motivāciju nākotnē izmantot Copernicus jūras datus. Izvēlētie dalībnieki tiks informēti ne vēlāk kā līdz 9. februārim.

Par EUMETSAT

EUMETSAT galvenie uzdevumi ir Eiropas Operatīvo meteoroloģisko satelītu sistēmas uzturēšana un attīstīšana, nodrošinot atbalstu meteorologiem potenciāli bīstamu laika apstākļu identificēšanā un monitorēšanā, tādejādi sabiedrībai un civilās aizsardzības dienestiem palīdzot mazināt nelabvēlīgo laika apstākļu sekas un aizsargāt cilvēku dzīvību un īpašumu. EUMETSAT sniegtā informācija ir arī būtiska, nodrošinot gaisa, jūras un sauszemes satiksmi, kā arī ikdienas uzņēmējdarbību daudzās nozarēs.

Par COPERNICUS

COPERNICUS ir Eiropas Savienības Zemes novērošanas programma un tā tiek īstenota sadarbībā ar dalībvalstīm, ESA, EUMETSAT, ECMWF, Eiropas Savienības aģentūrām un Mercator Océan. Izmantojot globālus lielapjoma datus no satelītiem un piezemes novērojumiem, gaisa kuģu un jūras monitoringa sistēmām, COPERNICUS sniedz brīvi pieejamu informāciju, ar mērķi palīdzēt dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, valsts iestādēm un starptautiskām organizācijām uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides datus, sniedzot objektīvu un drošticamu informāciju par vidi sabiedrībai, valsts un pašvaldību institūcijām, veic vides monitoringu un nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, hidroloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.