Aprīlis, 2012

2012. gada aprīlī

Pilsēta, iela

Sēra dioksīds

Slāpekļa dioksīds

Ozons

Oglekļa oksīds

Benzols*

Daļiņas PM10

Daļiņas PM2.5*

Rīga, Maskavas

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

-

-

Rīga, Raiņa bulvāris**

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Rīga, Brīvības

-

-

 

-

-

pārsniegts

-

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja (2.stars)

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

-

-

Ventspils, Talsu Targales krustojums

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Ventspils, Talsu

-

-

-

-

 

nav pārsniegts

-

Liepāja, Kalpaka

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

Liepāja, Kalpaka (2.stars)

nav pārsniegts

nav pārsniegts

nav pārsniegts

-

nav pārsniegts

-

 

Piezīmes: - mērījumi netika veikti; * benzolam un daļiņām PM2.5  ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši; ** daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 mērījumi Kronvalda bulvārī 4.

2012. gada februārī

Pilsēta, iela

Benz(a)pirēns

Smagie metāli

(Pb, Cd, Ni, As)

Rīga, Brīvības

-

nav pārsniegts

Rīga, Kronvalda bulvāris

-

nav pārsniegts

Liepāja, Kalpaka

-

nav pārsniegts

Ventspils, Talsu

-

nav pārsniegts

Piezīmes: benz(a)pirēnam (B(a)P) un smagiem metāliem ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši.