Aptiekām Latvijā tiek atvieglota biocīdu ražošana

Saistībā arī Covid-19 vīrusa izplatību un izsludināto ārkārtējo situāciju Latvijā ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc dezinfekcijas līdzekļiem gan no patērētāju, gan profesionālo lietotāju puses. Tāpēc VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk - LVĢMC) kā kompetentā iestāde aptiekām Latvijā piemēro atkāpi no Biocīdu regulas[1] prasībām. Tas ļaus uz laika posmu, nepārsniedzot 180 dienas, piedāvāt tirgū biocīdus, kas neatbilst iepriekš minētās regulas noteiktajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Šāds solis ir nepieciešams, lai mazinātu sabiedrības veselības apdraudējumu.

Atkāpe no prasībām tiek piemērota Latvijas aptiekās ražotajiem roku dezinfekcijas līdzekļiem (1. produktu veids), kas atbilst Pasaules Veselības organizācijas (turpmāk – PVO) ieteiktajam maisījuma sastāvam (pilns lēmuma teksts skatāms šeit).

Pārējiem uzņēmumiem joprojām jāievēro normatīvo aktu prasības, lai  biocīdus lietotu un piedāvātu tirgū.

Ārkārtējās situācijas laikā LVĢMC iesniegumus par inventarizācijas numuru piešķiršanu dezinfekcijas līdzekļiem izskata prioritāri, steidzamības kārtā, pievēršot uzmanību tikai svarīgākajām lietām un  nodrošinot uzņēmumiem iespēju atsevišķas lietas sakārtot un precizēt pēc inventarizācijas numura saņemšanas.

Svarīgākā informācija, kas ir iesniedzama LVĢMC prioritārai inventarizācijas numura saņemšanai attiecībā uz dezinfekcijas līdzekļiem, lai tie būti droši gan profesionāliem lietotājiem, gan plašākai sabiedrībai, ir:

  • aktīvā viela un tās precīza koncentrācija;
  • lietošanas paredzētais mērķis (cilvēku higiēnai vai virsmām), tai skaitā lietošanas norādījumi, lai dezinfekcija būtu efektīva;
  • maisījuma klasifikācija, ieskaitot piesardzības pasākumus lietojot biocīdu.

Sazināties ar LVĢMC var zvanot Biocīdu palīdzības dienestam  pa tālruni +371 67770023, vai elektroniski: biocides@lvgmc.lv

 

Biocīdi ir vielas vai maisījumi, ko izmanto, lai iznīcinātu, atbaidītu, padarītu nekaitīgu jebkuru kaitīgu organismu – dzīvniekus, augus vai mikroorganismus, ieskaitot vīrusus, kuri rada kaitīgumu vai neērtības attiecībā uz cilvēku veselības vai īpašuma bojājumiem.

 


[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 22.maija regulas (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu