Atzinīgi novērtē LVĢMC energopārvaldības sistēmu

VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) energopārvaldības sistēma ir efektīva un atbilstoša starptautiskā standarta ISO 50001:2012 prasībām, atzinis starptautiskais uzņēmums “Bureau Veritas”, kas ir pasaulē pazīstams uzņēmums testēšanas, inspekciju un sertifikācijas jomā.

ISO 50001 ir starptautisks energopārvaldības sistēmas standarts, kas apliecina, ka uzņēmuma darbība atbilst ilgtspējīgas attīstības principiem, tas ir papildus apliecinājums organizācijas vai uzņēmuma konkurētspējai, piedaloties dažādos starptautiskos projektos.

Pārbaudes laikā auditori guvuši pārliecību, ka organizācijā ieviestā energopārvaldības sistēma tiek uzturēta atbilstoši standarta, normatīvo aktu un organizācijas noteiktajām prasībām. Energopārvaldības sistēmas dokumentācija pārskatīta un aktualizēta, bet intervētie darbinieki uzrādījuši teicamu zināšanu līmeni par energopārvaldības sistēmas prasībām.

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valdes loceklis Jānis Lapiņš uzsvēra: “Energoefektivitāte uzņēmuma darbībā liecina par atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un, ievērojot šos principus, tiek samazinātas izmaksas un enerģijas patēriņš.”