Biogāzes substrāta analīzes

Biogāzes substrāta analīzes – biogāzes ražošanas procesu uzlabošanai

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) laboratorija piedāvā veikt biogāzes substrāta analīzes. Procesu pārraudzība ir veiksmīgas biogāzes iekārtas barošanas pārvaldības galvenais elements. Biogāzes substrāta analīzes sniegs precīzāku ieskatu fermentācijas procesa norisē.

Tas ir ekonomiskas iekārtas darbības priekšnosacījums!

Ieguvumi

Biogāzi var ražot no dažādiem organiskajiem rūpniecības, lauksaimniecības, pārtikas ražošanas un mājsaimniecību atkritumiem, no augu zaļās masas, skābbarības, speciāli audzētām kultūrām (piemēram, kukurūzas), notekūdens attīrīšanas dūņām, kūtsmēsliem u.c 

Biogāzes kvalitāte un ieguves apjoms ir atkarīgs gan no tehnoloģiskā procesa, gan no izejvielām. Līdz ar to, lai nodrošinātu  efektīvu biogāzes reaktora darbību un iespējami tīru biogāzi ražošanas procesa beigās, ražošanas izejvielu maisījumam jeb substrātam jābūt iespējami nemainīga sastāva visa gada garumā.

Lai pārliecinātos par biogāzes substrāta sastāvu, ir jāanalizē tajā esošo ķīmisko vielu koncentrācijas. Regulāras biogāzes substrāta analīzes dos iespēju izdarīt secinājumus par tādu izejvielu izmantošanu, kas fermentācijas procesā radīs biogāzi ar iespējami nelieliem piemaisījumiem.

 Biogāzes substrāta analīzes

Biogāzes substrātam iesakām noteikt šādus visbiežāk pieprasītos parametrus:

· amonija slāpeklis (N/NH4),

· etiķskābes ekvivalents,

· sausais atlikums,

· skābes kapacitāte (CaCO3),

· pH.

Analīžu izmaksas

Viena biogāzes substrāta parauga izmaksas iepriekš minētajiem parametriem - 41,49 EUR + PVN. Papildus iespējams  paraugā esošās organiskās vielas un organiskās skābes.

 Paraugu pieņemšana un rezultāti

Biogāzes substrāta rezultātus LVĢMC laboratorijā iespējams sagatavot 2 līdz 7 darba dienu laikā. Pēc analīžu veikšanas LVĢMC  akreditētajā laboratorijā saņemsiet kvalitatīvu testēšanas pārskatu.

Analīzēm nepieciešams 0,5 L tilpuma biogāzes  substrāta.

Paraugu varat nogādāt uz LVĢMC laboratoriju (Rīgā, Maskavas ielā 165).

Papildus uzziņai zvanīt LVĢMC Laboratorijai: 67751409 vai Klientu apkalpošanas daļai: 67032669.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar LVĢMC Klientu apkalpošanas daļu, tālr.67032669, 67032620, e-pasts: klientu.serviss@lvgmc.lv vai Laboratoriju, tālr.67751409, e-pasts laboratorija@lvgmc.lv.

 

 

  • Biogāzes stacija