Burtnieku ezerā atsākti ūdens līmeņa un temperatūras novērojumi!

Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) atjaunojis hidroloģisko staciju Burtnieku ezerā. Šī novērojumu stacija ir pilnībā automatizēta un tiešsaistē nodrošina datu (ūdens līmenis, temperatūra) savākšanu un nogādāšanu datu bāzē to tālākai apstrādei un izmantošanai.

Hidroloģisko novērojumu stacija Burtnieku ezerā pirmo reizi uzstādīta tālajā 1946. gadā. Mērījumi tika veikti manuāli, kas nozīmē – katru dienu uz staciju devās darbinieks, kurš mērīja ūdens līmeni un temperatūru. “Manuālie mērījumi šajā stacijā turpinājās līdz 2007.gadam, kad sākās automatizēšanas periods. Trīs gadus viss darbojās lieliski, bet tad konstatējām problēmas stacijas tehniskajā risinājumā un to nācās slēgt,” stāsta LVĢMC Monitoringa daļas vadītāja Iveta Indriksone.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Burtnieku novada pašvaldību un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) finansējumam, stacija Burtnieku ezerā ir atjaunota. “Burtnieku ezers ir ceturtais lielākais ezers Latvijā, kas 13,5 km garumā iegūlies Ziemeļvidzemes rietumdaļā. Tik lielā ezerā ir nepieciešama hidroloģisko novērojumu stacija. Kopā ar Burtnieku novada pašvaldību piemeklējām jaunu tās atrašanās vietu – pirms tam stacija bija austrumu krastā, tagad tā atrodas rietumu krastā. Šī novērojumu stacija ir pilnībā automatizēta un tiešsaistē nodrošina datu (ūdens līmenis, temperatūra) savākšanu un nogādāšanu datu bāzē to tālākai apstrādei un izmantošanai,” papildina Iveta Indriksone.

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” hidroloģiskos novērojumus veic 79 novērojumu stacijās. Deviņas jūras piekrastes hidroloģiskās stacijas vienmērīgi izvietotas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē un nodrošina jūras piekrastes novērojumus. 70 hidroloģiskās stacijas veic virszemes hidroloģiskos novērojumus Latvijas upēs, ezeros un ūdenskrātuvēs ar tādu optimālu staciju izvietojuma blīvumu, kas nodrošina pietiekami kvalitatīvu hidroloģisko elementu reģistrāciju un aprēķinus Latvijas lielākajos upju baseinos un ezeros, kā arī Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī ietekošajās upēs.

Novērojumu stacijas ir pilnībā automatizētas un nodrošina automātisku datu savākšanu un nogādāšanu datu bāzē to tālākai apstrādei un izmantošanai.

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciālists

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032699

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv