ECMWF

  • http://www.ecmwf.int/
  • European Centre for Medium – Range Weather Forecasts - Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centrs.
  • Centra galvenais uzdevums ir regulāra dalībvalstu apgāde ar vidēja termiņa (līdz 15 dienām) laika apstākļu prognozēm, kā arī zinātniskā un tehniskā izpēte šo prognožu uzlabošanai.
  • Šīs neatkarīgās starptautiskās organizācijas darbā iesaistītas 19 dalībvalstis un 15 sadarbības valstis.
  • Latvijas Republikas valdības un Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra sadarbības līgumu 2008.gada 18. janvārī Redingā (Reading, United Kingdom) parakstīja Vides ministrs R.Vējonis un ECMWF direktorsD.Marbouty. Sadarbības valsts statusu saskaņā ar parakstīto līgumu Latvija ieguva 2008.gada 30. aprīlī.
  • Līguma teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2008. gada 2. aprīlī.