Eiropas Vides aģentūra, EVA (European Environment Agency, EEA)

  • http://www.eea.europa.eu/
  • Misija - nodrošināt objektīvas, ticamas un vispusīgas vides informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai un citām ES institūcijām un sabiedrībai.
  • 39 dalībvalstis un sadarbības valstis.
  • Latvijas iekļaušanās Eiropas līmeņa informācijas apritē nodrošina pieeju citu valstu pieredzei informācijas tehnoloģiju un vides informācijas sistēmu izveidē.
  • 1990. gadā Eiropas Savienība pieņēma regulu ar kuru izveidoja EVA. Tā stājās spēkā 1993. gadā, tūlīt pēc lēmuma pieņemšanas par EVA atrašanās vietu Kopenhāgenā. Reāla darbība tika uzsākta 1994. gadā. Ar šo regulu izveidoja arī Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu (Eionet). Latvija sāka iesaistīties  EVA darbā 1996. gadā.