ECOMET

 • http://www.ecomet.eu/
 • Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European Economic Area –
  Eiropas Nacionālo Meteoroloģisko dienestu ekonomisko
  interešu grupa
 • Saglabāt brīvu, neierobežotu meteoroloģiskās
  informācijas apmaiņu starp valstu meteodienestiem,   nodrošinot plašāku meteoroloģijas datu pieejamību lietotājiem
 • Dalībnieki – 23 valstu meteoroloģiskie dienesti (MD),
 • Ieguvumi- Eiropas meteo-tirgus pārzināšana un
  iespēja tajā iekļauties
 • LVĢMA dalība ECOMET apstiprināta ECOMET Ģenerālās Asamblejas 26.sesijā, Deklarāciju par pievienošanos ECOMET 10.07.2008. parakstījuši LVĢMA direktors un ECOMET Ģenerālasamblejas prezidents.