Eiropas ķīmisko vielu aģentūras izpilddirektora vizīte Latvijā

14. novembrī Latvijā viesosies Eiropas ķīmisko vielu aģentūras (European Chemicals Agency – ECHA) izpilddirktors Gīrts Dansets (Geert Dancet). Viņš tiksies ar valsts SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteorologyijas centra (LVĢMC) vadību un Vides aizsardzības un regionalās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem un citām atbildīgajām institūcijām, kā arī ar dažādu uzņēmumu pārstāvjiem.

Vizītes mērķis ir apspriest REACH regulas par ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanuCLP regulas par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un biocīdu regulas īstenošanu. Gīrts Dansets iepazīstinās Latvijas pārstāvjus ar ECHA prioritātēm. Tikšanās laikā ar viņu tiks pārrunāta arī Latvijas pieredze un darbība ECHA komitejās.

“Mums tas ir liels pagodinājums – uzņemt tik augstu ECHA amatpersonu Latvijā, jo īpaši tāpēc, ka LVĢMC ar aģentūru sadarbojas jau kopš tās dibināšanas 2007. gadā un mēs varam lepoties ar labu pieredzi REACH un CLP, kā arī biocīdu regulu īstenošanā. Mēs varam gan dalīties pieredzē, gan profesionāli komentēt šo Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanas procesu, problēmas un panākumus, un tieši tāds arī būs mūsu mērķis sarunās ar Gīrtu Dansetu,” stāsta LVĢMC valdes priekšsēdētāja Inita Stikute.

Valsts SIA LVĢMC sadarbībā ar ECHA  ir veikusi vairāku vadlīniju tulkošanu latviešu valodā, rīkojusi seminārus uzņēmumiem Latvijā par ķīmisko vielu un maisījumu normatīvo aktu prasībām un pašreiz veic vielu novērtēšanu.

Eiropas ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) pārrauga Eiropas Savienības galveno tiesību aktu ieviešanu ķīmisko vielu jomā, kuru mērķis ir gan ieguvumi cilvēku veselības un vides aizsardzības, gan arī jauninājumu un konkurētspējas attīstības ziņā. ECHA palīdz uzņēmumiem izpildīt tiesību aktos noteiktās prasības, veicina ķīmisko vielu drošu lietošanu, sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām un risina jautājumus, ja ķīmiskās vielas rada bažas.

Papildu informācija:

Ainars Vladimirovs

Tālrunis: 67289073, 29234250

E-pasts: ainars@tels.lv

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir valstij piederoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tas pārrauga vairākas svarīgas nozares: nodrošina meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, veido prognozes, vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, apkopo un analizē vides statistikas datus, veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un nodrošina ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv