Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 2013. - 2020. g. periods

Papildinformācija