EUMETSAT sadarbībā ar LVĢMC organizē mācību kursus speciālistiem, kas pēta un analizē procesus Baltijas jūrā!

EUMETSAT sadarbībā ar LVĢMC organizē mācību kursus speciālistiem, kas pēta un analizē procesus Baltijas jūrā!

Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) un VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) rīkos mācību kursus “Jūras virsmas analīze, izmantojot “Copernicus” datu plūsmu”. No 13. februāra līdz 3. martam apmācības notiks online režīmā, bet no 24. līdz 28. aprīlim vadošie speciālisti tiksies klātienē Rīgā, Albert Hotel.

Šo mācību kursu mērķis ir attīstīt speciālistu prasmes izmantot datus no EUMETSAT Copernicus datu plūsmas, lai analizētu dažādus jūras virsmas fizikālos parametrus. Kursu mērķauditorija ir Baltijas jūras reģiona operatīvo centru personāls, kas ikdienā veic jūras stāvokļa monitoringu un prognozēšanu un kuriem ir dažāda līmeņa pieredze satelītdatu izmantošanā. Uzmanība tiks pievērsta datu izmantošanai no Sentinel-3 un Jason-3 satelītiem, kā arī citiem noderīgiem tālizpētes datiem.

Andris Vīksna, LVĢMC Prognožu un klimata daļas vadītājs: “Mūsu uzdevums šajos kursos ir parādīt plašās satelītdatu pielietošanas iespējas un dalīties pieredzē ar kaimiņvalstu speciālistiem. Šāda veida mācību kursi, kas balstīti uz Copernicus datu plūsmas izmantošanu jūras virsmas stāvokļa analīzei un prognozēšanai, mūsu reģionā notiks pirmo reizi. Turklāt šīs mācības ir savā ziņā unikālas kursu formāta dēļ, jo pamatā būs tieši praktiskie darbi - reāls EUMETSAT Copernicus datu informācijas pielietojums.”

Lai pieteiktos kursiem, esiet aicināti aizpildīt pieteikšanās formu reģistrācijas lapā. Klātienes nodarbībās vietu skaits ir ierobežots līdz 20 dalībniekiem, līdz ar to kandidātu izvēle tiks balstīta uz pieredzes līmeni un atbildības jomas saistību ar kursu tematiku, kā arī aktivitāti online nodarbību laikā.

Par EUMETSAT

EUMETSAT galvenie uzdevumi ir Eiropas operatīvo meteoroloģisko satelītu sistēmas uzturēšana un attīstīšana, kā arī operatīva vides monitoringa sekmēšana un globālo klimata pārmaiņu noteikšana.

Par COPERNICUS

Copernicus ir Eiropas sistēma Zemes monitorēšanai. Copernicus sastāv no dažādu sistēmu kompleksa, kas iegūst datus no vairākiem avotiem: Zemes novērošanas satelītiem un in situ sensoriem, piemēram, uz zemes virsmas esošām uztveršanas stacijām, gaisā un jūrā esošiem sensoriem. Sistēmas apstrādā šos datus un nodrošina lietotājus ar uzticamu un operatīvu informāciju uz apkārtējās vides un drošības jautājumiem vērstu pakalpojumu ietvarā.

 

Par LVĢMC

LVĢMC apkopo un apstrādā vides informāciju, veic vides monitoringu un informē sabiedrību par vides stāvokli, nodrošina zemes dzīļu fonda ģeoloģisko pārraudzību un zemes dzīļu racionālu izmantošanu, kā arī īsteno valsts politiku ģeoloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas, gaisa kvalitātes un pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes jomā.

 

Sanita Pelēķe

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Maskavas iela 165, Rīga, LV - 1019

Mob. tālr.: + 371 27337797

Tālr.: + 371 67032699

E - pasts: sanita.peleke@lvgmc.lv