EUMETSAT

  • http://www.eumetsat.de
  • EUMETSAT – Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija.
  • Galvenais EUMETSAT uzdevums ir izveidot, uzturēt un izmantot Eiropas operatīvo meteoroloģisko satelītusistēmas, kā arī klimata operatīvā monitoringa sekmēšana un globālo klimata pārmaiņu atklāšana.
  • EUMETSAT ir 26 Dalībvalstis un 5 Sadarbības valstis.
  • Ieguvumi - iespēja izmantot augstākās precizitātes satelītinformāciju, ko savā darbā izmanto ES valstu meteoroloģiskie dienesti un kurai ir būtiska nozīme savlaicīgai brīdināšanai par bīstamām un stihiskām dabas parādībām, kā arī izstrādājot specializētās prognozes aviācijai un sniedzot nepieciešamo informāciju Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
  • 2008. gada 17. decembrī parakstīts Latvijas Republikas un Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) līgums par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) dibināšanu, tas stājās spēkā 2009.gada 26.maijā. Līguma un konvencijas teksts angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2009. gada 29. aprīlī, Nr.66 (4052).