Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā ir izveidots Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs (agrākais nosaukums - atradņu kadastrs), kas satur nozīmīgu informāciju par Latvijas teritorijā dažādos gados apzinātām derīgo izrakteņu iegulām – atradnēm un prognozēto krājumu laukumiem. Reģistrā derīgie izrakteņi iedalīti trīs grupās:

  • būvmateriālu izejvielu atradnes (arī prognozēto krājumu laukumi) – kaļķakmens, ģipšakmens, dolomīts, māls, kvarca smilts, smilts un grants, saldūdens kaļķieži;
  • kūdras atradnes;
  • pazemes ūdeņu atradnes.

Reģistrā katrai atradnei ir sava uzskaites lapa, kura satur galvenos parametrus: nosaukumu, administratīvo piederību, koordinātes, atradnes statusu (valsts nozīmes vai nē), rūpnieciskās apgūšanas pakāpi, derīgā izrakteņa veidu, tā kvalitatīvos (svarīgāko fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva) un kvantitatīvos (krājumu daudzuma) rādītājus.

Būvmateriālu izejvielu atradņu reģistrs pašreiz atspoguļo informāciju par 2265 atradnēm un prognozēto krājumu laukumiem, starp tiem arī par 1265 izpētītām atradnēm, no kurām visvairāk (980) ir smilts un grants atradņu. Kūdras atradņu reģistrā pašreiz iegūstama informācija par 3644 atradnēm. Reģistra lietotājs var saņemt arī datu apkopojumu par noteiktā teritorijā (rajonā vai pagastā) izvietotām atradnēm, par atsevišķa derīgā izrakteņa atradnēm utt. Ar speciālu programmu reģistrā ievadītā informācija ir iegūta no LVĢMA datu bāzēm: “Būvmateriālu izejvielu atradnes”, “Kūdras atradnes” un “Urbumi”. Uzskatāmības labad reģistru iecerēts papildināt ar atradnes izvietojuma attēlu. Reģistrs darbojas kā Interneta lietojuma programma un ir pieejams visiem reģistrētiem interesentiem. Pirms reģistra atveršanas ir jāautorizējas portālā.

Informējam, ka ar atsevišķām interneta pārlūka Firefox versijām LVĢMC portāls un saistītie reģistri/datu bāzes pēc autorizēšanās var darboties nekorekti vai nedarboties. Lūdzu izmantot šādā gadījumā citu interneta pārlūku - Chrome, IE, Edge, Opera vai citu.

Reģistra elektroniskā adrese: https://www.meteo.lv/apex/f?p=117