Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā ir izveidots Latvijas derīgo izrakteņu atradņu reģistrs (agrākais nosaukums - atradņu kadastrs), kas satur nozīmīgu informāciju par Latvijas teritorijā dažādos gados apzinātām derīgo izrakteņu iegulām – atradnēm un prognozēto krājumu laukumiem. Reģistrā derīgie izrakteņi iedalīti grupās:

  • būvmateriālu izejvielas – kaļķakmens, ģipšakmens, dolomīts, māls, kvarca smilts, smilts, smilts-grants, laukakmeņi, aleirīts, mālsmilts, smilšmāls, smilšakmens, saldūdens kaļķis, šūnakmens, krāsu zeme;
  • kūdra;
  • sapropelis un dziedniecības dūņas;
  • pazemes ūdeņi.

Reģistrā katrai atradnei ir sava uzskaites lapa, kura satur galvenos parametrus: nosaukumu, administratīvo piederību, shematiskas koordinātas, atradnes statusu (valsts nozīmes vai nē), rūpnieciskās apgūšanas pakāpi, derīgā izrakteņa veidu, tā kvalitatīvos (svarīgāko fizikālo īpašību un ķīmiskā sastāva) un kvantitatīvos (krājumu daudzuma) rādītājus.

Datu atlasi iespējams veikt pa derīgo izrakteņu veidiem un administratīvajām teritorijām. Pirms reģistra atvēršanas ir jāautorizējas portālā.

Informējam, ka ar atsevišķām interneta pārlūka Firefox versijām LVĢMC portāls un saistītie reģistri/datu bāzes pēc autorizēšanās var darboties nekorekti vai nedarboties. Lūdzu, šādā gadījumā izmantot citu interneta pārlūku - Chrome, IE, Edge, Opera vai citu.

Reģistra elektroniskā adrese: https://www.meteo.lv/apex/f?p=117

Publiski pieejami šādi derīgo izrakteņu karšu pārlūki:

  1. Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) atradņu karte, kurā apkopota informācija par izsniegto ģeoloģisko dokumentāciju (derīgo izrakteņu atradņu pases, derīgo izrakteņu ieguves limiti, zemes dzīļu izmantošanas licences derīgo izrakteņu ieguvei) laika periodā no 2008.gada līdz 2019.gadam. Papildus derīgo izrakteņu atradņu karšu pārlūks satur arī ģeotelpisko informāciju par derīgo izrakteņu atradnēm, kurās no 2009.gada līdz 2019.gadam akceptēti derīgo izrakteņu krājumi.
     
  2. Informatīva ģeotelpiskā informācija par kūdras atradnēm un iegulām, kurā ir iespējams apskatīt kūdras purva robežas un kūdras tipus atbilstoši Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Inovācijas kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē” (projekta Nr. 2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/037) apkopotajiem un digitizētajiem Valsts ģeoloģijas fonda datiem. Kā arī karšu pārlūks satur informāciju par kūdras atradnēm, kurām ir izsniegta ģeoloģiskā dokumentācija (derīgo izrakteņu atradņu pases, derīgo izrakteņu ieguves limiti, zemes dzīļu izmantošanas licences derīgo izrakteņu ieguvei) laika posmā no 2009.gada līdz 2019.gadam.

Attēls no pārlūka funkcijām

Video pamācības:

Slāņu pievienošana un informācijas meklēšana

Objektu identificēšana, mērīšana un fona karšu pieslēgšana