Derīgo izrakteņu krājumu bilance

Ik gadu, sākot ar pagājušā gadsimta beigām (1998) par vienu no galvenajiem uzdevumiem ģeoloģiskās informācijas apstrādē un apkopošanā ir uzskatāma Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras, sapropeļa un dziedniecības dūņu) krājumu bilances sagatavošana. Apkopojošais materiāls satur strukturētas ziņas par Latvijā izplatīto derīgo izrakteņu izmantošanu un krājumu izmaiņām. Viens no galvenajiem krājumu bilances mērķiem ir nodrošināt valsts institūcijas, pašvaldības,  nevalstiskās organizācijas, komersantus un arī individuālas personas ar ziņām par tekošajā gadā akceptētajiem un apritē (izmantošanā) esošajiem derīgo izrakteņu krājumiem Latvijā. Bilances dati ir arī elements, kas raksturo Latvijas sociāli-ekonomisko stāvokli uz citu valstu fona.

Derīgo izrakteņu krājumu bilancē dati tiek strukturēti gan pēc derīgā izrakteņa veida gan arī pēc administratīvi teritoriālās piederības. Papildu tiek sniegtas ziņas, kā par jaunām derīgo izrakteņu atradnēm, kuru izmantošana ir sākusies tekošajā pārskata gadā tā arī par atradnēm, kurās derīgo izrakteņu izmantošana pārskata gadā nav notikusi.

Ievērojot līdzīgus principus ik gadu tiek sagatavota arī Pazemes ūdeņu krājumu bilance. Šeit tiek atspoguļotas ziņas par pazemes ūdeņu krājumiem un to ieguvi pazemes ūdeņu atradnēs, kur akceptēti krājumi un sastādīta pazemes ūdeņu atradnes pase. Pazemes ūdens krājumu bilancē papildus krājumu apjomam un tā izmaiņām Jūs iegūsiet ziņas arī par ūdens patēriņu un kvalitāti. Pazemes ūdeņi bilancē tiek strukturēti pēc izmantošanas veida un ūdens klasifikācijas - saldūdeņi, sulfātu saldūdeņi, hlorīdu saldūdeņi dzeramā ūdens ražošanai un tehniskām vajadzībām, iesāļūdeņi (sulfātu iesāļūdeņi un hlorīdu iesāļūdeņi), sāļūdeņi un sālsūdeņus minerālūdeņu ražošanai kā arī ārstnieciskām vajadzībām.

 

Zemāk ir pieejamas iepriekšējos gados publicētās Derīgo izrakteņu krājumu bilances par 2005, 2006, 2007, karte, 2008, 2009, 2010, 20112012, 2013, 2014 un 2015 (aktualizēts 10.10.2016.) gadu vai Pazemes ūdeņu krājumu bilances par 2008, 2009, 2010 , 2011201220132014 un 2015 gadu.