Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas nolikums

Izraksti no Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas lēmumiem