Pārskati par zemes dzīļu izpēti un izmantošanu

Šodien Valsts ģeoloģijas fondā glabājas turpat 16 tūkstoši visdažādākā satura pārskatu par Latvijas ģeoloģiskās uzbūves un derīgo izrakteņu izpētes rezultātiem. Ievērojams apjoms ģeoloģisko pārskatu pēc uzbūves un struktūras ir vienveidīgi, proti, tajos ietvertā informācija ir strukturēta teksta, tabulu un arī grafiskā veidā. Daļai no pārskatiem ir pieejami arī arhīva materiāli (lauka darbu dokumentācija un pirmmateriāli).

 • Vairāk kā puse no visiem pārskatiem (8200 pārskatu vienības) ir saistīti ar inženierģeoloģisko izpēti.
 • Par derīgajiem izrakteņiem kopā ir uzkrātas turpat 4300 pārskatu vienības:
  • Būvmateriālu izejvielas – 3633
  • Kūdra – 305
  • Sapropelis – 69
  • Ogļūdeņraži – 148
  • Citi derīgie izrakteņi – 124
 • Par pazemes ūdeņiem 780 pārskatu vienības:
  • Dzeramais ūdens – 529
  • Minerālūdens – 122
  • Ģeotermālie ūdeņi – 23
  • Citi – 106
 • Par ģeoloģiskās izpētes darbiem (ģeoloģiskā kartēšana u.tml.)- 2470
 • Par ģeofizikālās izpētes darbiem – 217

Meklēšana datu bāzē Latgeofond: https://www.meteo.lv/apex/f?p=121

Lietotāju ērtībai Valsts ģeoloģijas fonda pārskatu reģistrs pieejams arī *.xls formātā, sadalīts divās datnēs:

- datnē VGF_parskati_1923.-2006.xls - informācija par pārskatiem laika posmā no 1923. līdz 2006.gadam,

- datnē VGF_parskati_2007.-2020.xls - informācija par laika posmu no 2007. līdz 2020.gadam.

VGF_parskati_1923.-2006.xls

VGF_parskati_2007.-2020.xls