Tehniskās literatūras krātuve

Tehniskās literatūras daļā tiek uzkrāta un uzglabāta publicētā ģeoloģiskā informācija, kas aptver plašu ģeoloģijas un tai saistošu zinātņu spektru. Tehniskās literatūras daļas krājums aptver aptuveni 85 000 ģeoloģiskās informācijas vienības (grāmatas, periodiskie izdevumi, filmu materiāli, patentu (ģeoloģijas nozares izgudrojumu apraksti), brošūras, tulkojumi, raksti, mikrofilmas, kartes, normatīvi tehniskā dokumentācija).

Tehniskās literatūras daļas materiāli pieejami krievu (70%), angļu (25%), latviešu (3%) u.c. valodās. Zinātniskie raksti un brošūras dāvinājuma veidā saņemtas no Dānijas, Grenlandes un Zviedrijas ģeoloģijas dienestiem.