Laukakmeņi

Laukakmeņu sablīvējumi - grēdas, akmeņu lauki - visbiežāk sastopami jūras piekrastes apgabalos Ziemeļvidzemē un Ziemeļkurzemē. Visvairāk to ir Talsu rajonā, kur atrodas Latvijā vienīgā izpētītā laukakmeņu atradne - Kaltene. Šeit visbiežāk sastopami magmatisko un metamorfo iežu laukakmeņi (granīti, gneisi, granodiorīti, gabro, kvarca porfīri).

Laukakmeņi ir augstvērtīgs būvmateriāls hidrotehniskajām celtnēm, ēku būvei, skulptūru un pieminekļu izgatavošanai, augstas izturības šķembu ražošanai.

Dažas laukakmeņu grēdas, kā arī atsevišķi laukakmeņi ir aizsargājami dabas pieminekļi.

Kopējie laukakmeņu resursi Latvijā līdz šim nav novērtēti.