Perspektīvie resursi

Perspektīvo dabas resursu grupā iekļaujami derīgie izrakteņi, kuri ir konstatēti vai tiek prognozēti zemes dzīlēs, bet ģeoloģiskās izpētes līmenis jeb zināšanas par šiem resursiem vēl nav pilnīgi pietiekams to rūpnieciskai izmantošanai. Līdztekus šo derīgo izrakteņu ģeoloģiskai izpētei ir nepieciešams arī to ieguves tehniskais risinājums un ekonomiskais izvērtējums.

Latvijā nozīmīgākie perspektīvie resursi ir nafta, zemes siltums (ģeotermālie resursi), bromu saturošie minerālūdeņi un magnetīta dzelzsrūdas.

Par perspektīvu dabas resursu jāuzskata arī ģeoloģiskās struktūras dabas gāzes un CO2 pazemes glabātavu ierīkošanai.