GFZ Helmholtz – Zentrum Potsdam

  • http://www.gfz-potsdam.de/startseite/
  • GFZ Helmholtz – Zentrum Potsdam ir Eiropas zinātniskā organizācija, kas pēta Zemes sistēmu un procesus, kas notiek Zemes virsmā un tās dzīlēs. 
  • GFZ tika uzstādīta 1992.gadā.
  • Organizācijā ir 1177 līdzstrādnieku, ieskaitot 458 zinātnieku un 198 doktorantūras studentu.
  • GFZ gada budžets ir 92,2 milj. euro (2013.g.).
  • GEOFON seismiskais tīkls ir GFZ infrastruktūras sastāvdaļa: http://www.gfz-potsdam.de/forschung/ueberblick/departments/department-2/seismologie/infrastruktur/geofon/
  • GEOFON nodrošina seismoloģisko infrastruktūru un kompleksus pētījumus par Zemes sistēmu. GEOFON atvieglo sadarbību seismoloģiskās izpētes jomā, tādējādi palīdzot zemestrīču un cunami risku mazināšanā.
  • GEOFON tīklā strādā un sadarbojas 50 starptautiski partneri.
  • GEOFON tīklā iekļautas aptuveni 80 aktīvās seismiskās stacijas visā pasaulē un visos kontinentos. Bet galvenokārt stacijas ir koncentrētas Eiropā, Vidusjūras reģionā un Indijas okeānā.
  • 2006.gadā 14.augustā starp Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru un GFZ Potsdama tika parakstīts līgums (Memorandum of Understanding for Seismological Coordination, Cooperation, and Collaboration among the Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency (LEGMA) and the Geoforschungzentrum Potsdam (GFZ)) par sadarbību. Saskaņā ar šo līgumu 2006.gadā 25.oktobrī Dundagas novadā, Slīteres bākas teritorijā tika uzstādīta platjoslas seismiskā stacija (Slīteres seismoloģisko novērojumu punkts). Slīteres seismiskā stacija tika iekļauta starptautiskajā seismiskajā GEOFON tīklā ar centru GFZ Potsdama, Vācijā [ http://geofon.gfz-potsdam.de/ ].

2008.gadā LVĢMC sāka izmantot datus no citām GEOFON tīkla stacijām, kuras ir novietotas Baltijas reģionā un Skandināvijā. Tika izveidota Baltijas virtuālais seismiskais tīkls (BAVSENBaltic Virtual Seismic Network).