IESNIEGUMS GAISU PIESĀRŅOJOŠO VIELU IZKLIEDES APRĒĶINAM