Ievērojams dāņu zinātnieks lasīs lekciju par slāpekļa radīto kaitējumu ūdenstilpēs

Aicinām pieteikties konferencei par slāpekļa pārvaldības sistēmu Rīgas jūras līcī. Viens no lektoriem būs pasaulē pazīstamais zinātnieks, profesors Brians Kronvangs no Orhūsas universitātes Biozinātņu nodaļas. Konference notiks 13. septembrī Rīgā.

Orhūsas universitātes profesors ir viens no vadošajiem speciālistiem pasaulē par sateces baseinu pārvaldības un ūdeņu kvalitātes jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanai.

Konferencei var pieteikties šeit līdz 2019. gada 2. septembrim vai lūdzam sazināties ar projekta koordinatoru Emīlu Rubīnu (emils.rubins@lvgmc.lv).

Konferences laikā LLU vadošā pētniece Inga Grīnfelde iepazīstinās ar virtuālo rīku, kas ļaus novērtēt piesārņojuma samazināšanas pasākumus dažādos tautsaimniecības sektoros, to efektivitāti un ietekmi uz slāpekļa apjoma nonākšanu Rīgas līcī.

GURINIMAS projektu finansē Interreg V-A Igaunijas – Latvijas programma 2014. - 2020. gadam. Plašāka informācija par projektu http://www.envir.ee/en/news-goals-activities/protection-marine-environment/gurinimas--

Lai piereģistrētos konferencei, interesentiem jāreģistrējas šeit līdz 2019. gada 2. septembrim vai lūdzam sazināties ar projekta koordinatoru Emīlu Rubīnu (emils.rubins@lvgmc.lv).

Konferences norises laiks: 09:30 – 16:30

Konferences valoda: Angļu

Konferences dienas kārtību skatiet pielikumā (dienas kārtība var mainīties).

Konferences norises vieta: Wellton Riverside SPA Hotel (11. Novembra krastmala 33), Latvija

Foto: Baltijas jūras satelītattēls, kas parāda eitrofikācija procesa izplatību. Barības vielām ieplūstot ūdenstilpēs, tiek izraisīta pārmērīgu dažu sugu aļģu augšana, jūras vides degradēšanās un ūdenstilpju aizaugšanu. Zilaļģes patērē visu ūdenī esošo skābekli un saindē ūdeni, kas noved pie masveida zivju izmiršanas un nodara kaitējumu peldētāju ādai.

Profesors Brians Kronvangs ir Orhūsas universitātes Biozinātņu nodaļas vides pārvaldības virziena vadītājs un viens no vadošajiem speciālistiem pasaulē (h = 40) par sateces baseinu pārvaldības un ūdeņu kvalitātes jautājumiem, īpaši pievēršoties lauksaimniecības radītā piesārņojuma mazināšanas risinājumiem.