Informatīvi palīgmateriāli

Noderīgi materiāli saskaņā ar Komisijas regulu (ES) 2016/918, kas stāsies spēkā 2018. gada 1. februārī: