Kontaktpersonas maiņas instrukcija

Ja organizācijai, kuru pārstāvat, ir noslēgts līgums ar Valsts Vides dienestu par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu („2-Gaiss”, „2-Ūdens”vai „3-Atkritumi”) iesniegšanu, izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmu, bet ir mainījusies līgumā norādītā kontaktpersona, Jums ir jāiesniedz attiecīgajā Valsts Vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē brīvā formā rakstīts iesniegums ar lūgumu mainīt kontaktpersonu. Iesniegumā jābūt norādītam:

 1. Līguma Nr., datumam, organizācijas nosaukumam un reģistrācijas Nr.;
 2. Iesnieguma iesniedzēja:
  • Vārdam un uzvārdam;
 3. Bijušās kontaktpersonas:
  • Vārdam un uzvārdam;
  • E-pastam, ar kuru tā ir bijusi reģistrēta sistēmā (norādīts līgumā);
 4. Nākamās kontaktpersonas:
  • Vārdam un uzvārdam;
  • Personas kodam vai dzimšanas datumam un vietai;
  • E-pastam, ar kuru persona tiks piereģistrēta sistēmā;
  • Vēlamā loma: pārskata sagatavotājs vai galvenais lietotājs. Pārskata iesniedzējs var sagatavot un iesniegt pārskatus, bet galvenais lietotājs papildus tam var reģistrēt sistēmā arī citus lietotājus, piešķirot tiem pārskata sagatavotāju lomas. Galvenais lietotājs ir nepieciešams tajos gadījumos, ja Jūsu organizācijai ir vairākas filiāles un par tām pārskatus sagatavo un iesniedz dažādi darbinieki.

Par kontaktpersonas maiņu liecinās Jums nosūtīts e-pasts ar paroli. Lietotājvārds būs iesniegumā norādītais e-pasts.

Informāciju par to, kā ieiet pārskatu sistēmā atradīsiet: http://www2.meteo.lv/atrast/

Informāciju par attiecīgās Reģionālās vides pārvaldes pasta adresi un tālruni skatīt Valsts vides dienesta mājas lapā http://www.vvd.gov.lv/lv/kontaktinformacija