Laboratorija

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Laboratorija ir viena no lielākajām specializētajām starptautiska līmeņa akreditētām analītiskajām laboratorijām Latvijā. Laboratorija veic ūdens kvalitātes un citu apkārtējas vides objektu kontroli ar augstā līmenī izstrādātām kvalitātes uzturēšanas tradīcijām, mūsdienīgām un efektīvām darba metodēm un augsti kvalificētu profesionālu darbinieku kolektīvu, kas strādā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.

Laboratorijas pakalpojumus izmanto kā Latvijas valsts komerciālie uzņēmumi un institūcijas, tā arī privātpersonas, kuru individuālās vajadzības mēs vienmēr cenšamies ņemt vērā. Laboratorija veiksmīgi sadarbojas arī ar ārzemju klientiem.

Mūsu galvenais mērķis ir klientu pārliecība rezultātu pareizībā un kvalitātē.

Mēs nodrošinām analīžu precizitāti ar stingri reglamentētu paraugu ņemšanu, kvalitātes iekšējās sistēmas nodrošināšanu, efektīvu darba organizāciju, mūsdienīgas aparatūras lietošanu, augstu personāla kvalifikāciju, kā arī pastāvīgi pilnveidojot analīžu metodes.
Laboratorija vienīgā ir Latvijā, kas piedāvā veikt individuālas dozas mērījumus izmantojot termoluminiscences dozimetrus (TLD), kā arī veikt dozimetriju, izbraucot uz objektiem.

Laboratorijas akreditācijas joma ļauj veikt verifikāciju/ kalibrēšanu dažādiem mēraparātiem.

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Laboratorija regulāri organizē Latvijas laboratoriju prasmes pārbaudes, kā arī apstiprina savu kompetenci, piedaloties dažādās starptautiskās prasmes pārbaužu programmās.

LVĢMC Laboratorijā strādā darbinieki ar augstāko izglītību ķīmijas, bioloģijas, ģeoloģijas, ekoloģijas, fizikas, metroloģijas un citās jomās. Augstā darbinieku profesionalitāte un atbildības sajūta garantē maksimāli precīzu un kvalitatīvu uzdoto darbu izpildi. Laboratorijas darbinieki regulāri piedalās dažādās starptautiskā līmeņa salīdzinošās testēšanas programmās, ar ko pierāda savu kompetenci un profesionalitāti. Tāpat Laboratorijas darbinieki regulāri papildina savas darba prasmes spējas, piedaloties dažādos tematiskos izglītojošos semināros.