Laboratorija

VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (LVĢMC) Laboratorija ir viena no lielākajām specializētajām starptautiska līmeņa akreditētām analītiskajām laboratorijām Latvijā. LVĢMC Laboratorija veic ūdens kvalitātes un citu apkārtējās vides objektu kontroli ar augstā līmenī izstrādātām kvalitātes uzturēšanas tradīcijām, mūsdienīgām un efektīvām darba metodēm un augsti kvalificētu profesionālu darbinieku kolektīvu, kas strādā atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām.

Informācija par LVĢMC Laboratorijas akreditāciju:  Akreditācijas apliecības un to pielikumi.

LVĢMC Laboratorijas pakalpojumus izmanto kā Latvijas valsts komerciālie uzņēmumi un institūcijas, tā arī privātpersonas, kuru individuālās vajadzības mēs vienmēr cenšamies ņemt vērā. LVĢMC Laboratorija veiksmīgi sadarbojas arī ar ārzemju klientiem.

Mūsu galvenais mērķis ir klientu pārliecība rezultātu pareizībā un kvalitātē.

Mēs nodrošinām analīžu precizitāti ar stingri reglamentētu paraugu ņemšanu, kvalitātes iekšējās sistēmas nodrošināšanu, efektīvu darba organizāciju, mūsdienīgas aparatūras lietošanu, augstu personāla kvalifikāciju, kā arī pastāvīgi pilnveidojot analīžu metodes.
LVĢMC Laboratorija ir vienīgā Latvijā, kas piedāvā veikt individuālas dozas mērījumus, izmantojot termoluminiscences dozimetrus (TLD), kā arī veikt dozimetriju, izbraucot uz objektiem.

LVĢMC Laboratorijas akreditācijas joma ļauj veikt verifikāciju/ kalibrēšanu dažādiem mēraparātiem.

LVĢMC Laboratorija regulāri organizē Latvijas laboratoriju prasmes pārbaudes, kā arī apstiprina savu kompetenci, piedaloties dažādās starptautiskās prasmes pārbaužu programmās.

LVĢMC Laboratorijā strādā darbinieki ar augstāko izglītību ķīmijas, bioloģijas, ģeoloģijas, ekoloģijas, fizikas, metroloģijas un citās jomās. Augstā darbinieku profesionalitāte un atbildības sajūta garantē maksimāli precīzu un kvalitatīvu uzdoto darbu izpildi. LVĢMC Laboratorijas darbinieki regulāri piedalās dažādās starptautiskā līmeņa salīdzinošās testēšanas programmās, ar ko pierāda savu kompetenci un profesionalitāti. Tāpat LVĢMC Laboratorijas darbinieki regulāri papildina savas darba prasmes spējas, piedaloties dažādos tematiskos izglītojošos semināros.

__________________________________________________________________________________________

UZMANĪBU!

Individuālo dozimetru apmaiņa notiek tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas  pa tālruni 67032697!

Vides paraugu pieņemšana no privātpersonām notiek  tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas pa tālruni 67751409!