Kādās augstuma sistēmās mēra ūdens līmeni?

Katrai hidroloģisko novērojumu stacijai tiek ierīkota tā saucamā stacijas nulle – horizontāla atskaites plakne, kuru parasti pieņem zemāk par novērotajiem zemākajiem ūdens līmeņiem un kurai tiek noteikta absolūtā augstuma atzīme. Šāds lielums tiek izmantots, lai ikdienā nevajadzētu operēt ar lielām skaitliskām vērtībām, kuras rodas apstrādājot datus no novērojumu stacijām, sevišķi kuras atrodas Latvijas augstienēs.

Ūdens līmenis virs stacijas nulles – relatīvais augstums

Objekta vai parādības augstumu virs jūras līmeņvirsmas sauc par absolūto augstumu, savukārt viena objekta vai parādības augstumu attiecībā pret citu objektu vai parādību sauc par relatīvo augstumu. Šāda informācija tiek publicēta LVĢMC mājas lapā.

Ūdens līmenis Baltijas augstuma sistēmā (BAS-77) -  absolūtais augstums

Latvijā par augstumu atskaiti pieņemts Baltijas jūras līmeņa novērošanas Kronštates latas nullpunkts jeb Kronštates nulle, kas balstīta uz sistemātisko novērojumu pamata. Lai ūdens līmeni varētu pārrēķināt absolūtajā augstumā BS, tad pie ūdens līmeņa mērījuma pieskaita stacijas nulli ar tādu zīmi, kā tā ir dota.

Piemēri:

1. Jelgavas (Lielupe) novērojumu stacija - ja ūdens līmenis Baltijas augstuma sistēmā ir 3.70 m (370 cm), stacijas nulle -0.12 m (-12 cm) BAS, tad ūdens līmenis virs stacijas nulles būs 3.82 m (382 cm).

2. Piedrujas (Daugava) novērojumu stacija - ja ūdens līmenis Baltijas augstuma sistēmā ir 101.20 m (10120 cm), stacijas nulle 95.92 m (9592 cm) BAS, tad ūdens līmenis virs stacijas nulles būs 5.28 m (528 cm).

Ūdens līmeņa mērījumu ierīces (pāļi, latas) regulāri tiek līmetņotas piesaistot tās pie absolūtā augstuma atzīmēm.

Ūdens līmenis Latvijas normālā augstuma sistēmā (LAS-2000,5)

Ģeotelpiskās informācijas pamatdatu iegūšanā, sagatavošanā un uzturēšanā ar 2014. gada 1.decembri izmanto Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizāciju Latvijas teritorijā. EVRS sākumpunkts Amsterdamas pālis (vairāk http://www.lgia.gov.lv/Aktualitates/2014/12/01-1.aspx).

Lai ūdens līmeni varētu pārrēķināt Latvijas normālā augstuma sistēmā (LAS-2000,5), tad pie ūdens līmeņa mērījuma pieskaita stacijas nulli ar tādu zīmi, kā tā ir dota.

Piemēri:

1. Jelgavas (Lielupe) novērojumu stacija - ja ūdens līmenis Latvijas normālā augstumu sistēmā ir 3.70 m (370 cm), stacijas nulle 0.03 m (3 cm) LAS, tad ūdens līmenis virs stacijas nulles būs 3.67 m (367 cm).

2. Piedrujas (Daugava) novērojumu stacija - ja ūdens līmenis Latvijas normālā augstumu sistēmā ir 101.20 m (10120 cm), stacijas nulle 96.04 m (9604 cm) LAS, tad ūdens līmenis virs stacijas nulles būs 5.16 m (516 cm).

Ūdens līmeņa mērījumu ierīces (pāļi, latas) regulāri tiek līmetņotas piesaistot tās pie absolūtā augstuma atzīmēm.