Gads

Laika apstākļi Latvijā 2012. gadā

2012. gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā  bija +6,1ºC, kas ir 0,2 grādus virs ilggadīgās vidējās normas (no novērojumu sākuma līdz 2010. gadam) un 0,4 grādus virs Pasaules Meteoroloģijas  organizācijas noteiktās klimatoloģiskās standarta normas ( no 1961. līdz 1990. gadam). Tādējādi Latvijā aizvadītais gads ir ierindojies ilggadīgās datu rindas vidusdaļā, bet starp 21. gadsimta gadiem ir bijis otrais vēsākais. vairāk

WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2012

The 2012 average air temperature was + 6.1ºC (0.4 degrees above normal period of 1961-1990), putting it in the middle of the long term data row. In the 21st century year 2012 was the second coolest (Fig.1). The months of the year 2012 in terms of the temperature’s deviation from normal were mostly moderate (Fig. 2). None of the months was among the ten warmest or coldest in corresponding long term data series. vairāk