2013

Decembris, 2013

Normal 0 Decembrī gaisa temperatūras novirze no normas ir sasniegusi 2013. gadā vislielāko vērtību. Ar vidējo gaisa temperatūru +2,2ºC, kas ir 4,5 grādus virs ilggadīgās normas, 2013. gada decembris ir bijis otrais siltākais gadu noslēdzošais mēnesis gan ilggadīgajā datu rindā, gan 21. gadsimtā. vairāk

Novembris, 2013

Rudens pēdējais mēnesis šogad Latvijā ir bijis viens no siltākajiem. Ar vidējo gaisa temperatūru +4,7ºC, kas ir 3,1 grādu virs ilggadīgās normas, tas ir bijis piektais siltākais novembris ilggadīgajā datu rindā un vissiltākais 21. gadsimtā, atbīdot uz otro vietu 2011. gada novembri, kura vidējā gaisa temperatūra bija +4,4ºC.  Savukārt visaukstākais 21. gadsimtā ir bijis 2004. gada novembris, tā vidējā gaisa temperatūra bija +0,4ºC. vairāk

Oktobris, 2013

Oktobra vidējā gaisa temperatūra šogad Latvijā bija +8,1ºC, kas ir 1,5 grādus virs ilggadīgās normas, tādējādi ierindojot to siltāko oktobru ilggadīgās datu rindas 19. vietā. Starp 21. gadsimta rudens vidus mēnešiem šī gada oktobris ir ceturtais siltākais. Vissiltākais šajā gadsimtā un otrais siltākais ilggadīgajā datu rindā ir bijis 2006. gada oktobris, tā vidējā gaisa temperatūra bija +9,5ºC. vairāk

Septembris, 2013

Septembra vidējā gaisa temperatūra šogad Latvijā bija +11,9ºC, kas ir tuvu ilggadīgai normai (0,2 grādus virs tās), tādējādi ierindojoties rudens pirmo mēnešu ilggadīgās datu rindas vidusdaļā. Starp 21. gadsimta rudens pirmajiem mēnešiem šī gada septembris ir trešais vēsākais pēc 2008. (+10,9ºC) un 2010. (+11,5ºC)  gadiem. vairāk

Augusts, 2013

Augusta vidējā gaisa temperatūra šogad Latvijā bija +17,1ºC, kas ir 0,9 grādus virs ilggadīgās vidējās normas, tādējādi ierindojot to siltāko vasaras noslēguma mēnešu ilggadīgās datu rindas trešā desmita sākumā. Starp 21. gadsimta kalendāro vasaru noslēdzošajiem mēnešiem šī gada augusts ir ierindojies vidusdaļā – kā sestais siltākais. vairāk

Jūlijs, 2013

Jūlija vidējā gaisa temperatūra šogad Latvijā bija +17,8ºC, kas ir 0,8 grādus virs ilggadīgās vidējās normas, tādējādi ierindojot to siltāko vasaras vidus mēnešu ilggadīgās datu rindas trešā desmita vidusdaļā. Šī gadsimta jūlija mēneši lielākoties ir bijuši siltāki kā šogad – 2013. gada jūlijs 21. gadsimtā ir piektais vēsākais. vairāk

Jūnijs, 2013

Ar vidējo gaisa temperatūru kopumā Latvijā +17,6ºC, kas ir 2,9 grādus virs ilggadīgās vidējās normas, šī gada jūnijs ir kļuvis par otro siltāko jūnija mēnesi Latvijas gaisa temperatūras novērojumu vēsturē un vissiltāko 21. gadsimtā. Vēl 0,5 grādus siltāks ir bijis 1999. gada jūnijs, bet pēc tajā laikā darbojošos novērojumu staciju datiem visaukstākais kalendārās vasaras pirmais mēnesis ir bijis 1928. gadā – tā vidējā gaisa temperatūra bija +9,8ºC. vairāk

Maijs, 2013

Ar vidējo gaisa temperatūru kopumā Latvijā +14,4ºC, kas ir 3,6 grādus virs ilggadīgās vidējās normas, šī gada maijs ir kļuvis par vissiltāko maija mēnesi Latvijas gaisa temperatūras novērojumu vēsturē. Līdz šim kopumā Latvijā vissiltākā – 1993. gada maija – vidējā gaisa temperatūra šogad ir pārspēta par 0,06 grādiem. vairāk

Aprīlis, 2013

Esam aizvadījuši laika apstākļu notikumiem bagātu pavasara otro mēnesi. vairāk

Marts, 2013

Esam aizvadījuši aukstu, sausu, saulainu un teritorijas lielākajā daļā sniegotu marta mēnesi, kurš laika apstākļu ziņā maz atgādināja pavasari. Ar mēneša vidējo gaisa temperatūru kopumā Latvijā -5,5ºC, kas ir 4,2 grādus zem ilggadīgās vidējās normas, šī gada marts ir astotais aukstākais marta mēnesis ilggadīgajā datu rindā un aukstākais marts kopš 1987. gada. vairāk

Februāris, 2013

Februāra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -2,2ºC, kas ir 2,5 grādus virs ilggadīgās vidējās normas, tādējādi ierindojot to ilggadīgās datu rindas siltāko februāru trešajā desmitā. No 21. gadsimta februāriem šī gada februāris ir bijis trešais siltākais. Šajā gadsimtā vissiltākais ziemu noslēdzošais mēnesis ir bijis 2008. gadā, tā vidējā gaisa temperatūra bija +1,7ºC. vairāk

Janvāris, 2013

Janvāra vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija -6,2ºC, kas ir 1,6 grādus zem ilggadīgās vidējās normas. Tādējādi pirmie divi 2012.-2013. gadu ziemas mēneši Latvijā ir bijuši aukstāki par normu. 2013. gada janvāris ilggadīgo janvāru datu rindā ir bijis vairāk vidusdaļā, bet 21. gadsimtā – trešais aukstākais. vairāk