Gads

Laika apstākļi Latvijā 2013. gadā

2013. gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā  bija +7,0ºC, kas ir 1,1 grādu virs ilggadīgās vidējās normas (no novērojumu sākuma līdz 2010. gadam) un 1,3 grādus virs Pasaules Meteoroloģijas  organizācijas noteiktās klimatoloģiskās standarta normas (no 1961. līdz 1990. gadam). Tādējādi aizvadītais gads ir piecpadsmitais siltākais ilggadīgajā datu rindā un 6. siltākais gads 21. gadsimtā. vairāk

WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2013

The 2013 average air temperature was + 7.0ºC (1.3 degrees above the normal for the period of 1961-1990), putting it as the 15th warmest in the long term data row. In the 21st century 2013 was the 6th warmest (Fig.1). After six consecutive years (2007-2012) with the rainfall above normal, the annual precipitation amount of the year 2013 was below normal. vairāk