Gads

Laika apstākļi Latvijā 2014. gadā

2014. gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā  bija +7,4ºC, kas ir 1,5 grādus virs ilggadīgās vidējās normas (no novērojumu sākuma līdz 2010. gadam) un 1,7 grādus virs Pasaules Meteoroloģijas  organizācijas noteiktās klimatoloģiskās standarta normas (no 1961. līdz 1990. gadam). Tādējādi aizvadītais gads ir septītais siltākais ilggadīgajā datu rindā un otrais siltākais 21. gadsimtā. vairāk

WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2014

The year 2014 average air temperature in Latvia was + 7.4ºC (1.7 degrees above the normal for the period of 1961-1990), putting it as the 7th warmest in the long term data row. In the 21st century year 2014 was the second warmest after the year 2008 (Fig.1.). With an annual precipitation amount of 725 mm (109% of normal) the year 2014 was the 24th wettest in the last 91 years and the 7th wettest in the 21st century (Fig.2.). vairāk