Gads

Laika apstākļi Latvijā 2015. gadā

2015. gadā vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +7,8oC (2,1 grādu virs 1961.-1990. gadu normas), padarot to par siltāko gadu ilggadīgajā datu rindā (1.att.). Ar kopējo nokrišņu daudzumu 606 mm (92% no normas), 2015. gads kļuva par 23. sausāko gadu 92 gadu ilgajā periodā un 3. sausāko 21. gadsimtā (2.att.). vairāk

WEATHER ANOMALIES IN LATVIA, 2015

The year 2015 average air temperature in Latvia was +7.8ºC (2.1 degrees above the normal for the period of 1961-1990), putting it as the 1st warmest in the long term data row (Fig. 1.). With an annual precipitation amount of 606 mm (92% of normal) the year 2015 was the 23rd driest in the last 92 years and the 3rd driest in the 21st century (Fig. 2). For most of the months of 2015 as well as all of the seasons, the average air temperature was above the normal (Fig.3.). vairāk