Latvijas klimats

Gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir +5,9ºC. Gada gaitā vissiltākais mēnesis ir jūlijs, tā vidējā gaisa temperatūra ir +17,0ºC, bet vidējā maksimālā  +21,5ºC. Visaukstākie mēneši ir janvāris un februāris, to  vidējā  gaisa  temperatūra  ir  -4,6  un  -4.7ºC,  vidējā  minimālā:  -7,5  un -7,9ºC.  Līdz šim novērotā  gada  visaugstākā gaisa temperatūra Latvijā ir +36,4°C, viszemākā: -43,2°C.

Nokrišņu daudzums gadā Latvijā ir 667 mm. Ar nokrišņiem visbagātākie mēneši ir jūlijs un augusts, katrā no tiem nokrišņu daudzums ir 78 mm. Vismazāk nokrišņu ir februārī un martā - katrā no tiem 33 mm.

Mēnešu vidējā gaisa temperatūra un nokrišņu daudzums Latvijā

(ilggadīgie vidējie dati)

Gada vidējais gaisa relatīvais mitrums ir 81%. Vismazākais mitruma saturs gaisā ir maijā – 71%, vislielākais – novembrī un decembrī - 88%.

Saule gadā spīd 1790 stundas, kas ir ap pusi no iespējamā saules spīdēšanas ilguma (skaidrā laikā). Visvairāk saulaino dienu – vidēji 28–30  - ir no maija līdz augustam, tad saule spīd vidēji 8-10 stundas dienā. Turpretī novembrī, decembrī un janvārī 10-12 dienās ar sauli tā spīd vidēji tikai  2-3 stundas dienā.

Gadā kopumā valdošie ir dienvidu, dienvidrietumu un rietumu vēji. Lielākais vēja ātrums  ir novembrī,  decembrī  un  janvārī  (mēnesī vidēji 3,9-4,0 m/s), mazākais -  jūlijā un augustā (mēnesī vidēji 2,8 m/s). Vislielākais līdz šim novērotais vēja ātrums (10 minūtēs vidējā vēja ātruma vērtība)  ir 30 m/s, visstiprākās brāzmas Latvijā ir bijušas 48 m/s.

Ilggadīgie novērojumu dati liecina, ka klimata pārmaiņas notiek arī Latvijā. Kopumā 20. gadsimtā gada vidējā gaisa temperatūra Latvijā ir pieaugusi par 1 grādu. Pagājušie 21. gadsimta gadi šo pieaugumu ir vēl palielinājuši. Gada nokrišņu daudzumam pēdējos 100 gados bija vērojamas svārstības ar tendenci paaugstināties no 20. gadsimta otrās puses.

Gada vidējā gaisa temperatūra un nokrišņu daudzums Latvijā

(Materiāla veidošanā izmantoti Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu staciju ilggadīgie dati.)

Papildinformācija par laika apstākļu raksturojumu pieejama novērojumu sadaļā.

Pakalpojumi:

Meteoroloģiskā un klimatiskā informācija