Latvijas un Lietuvas eksperti Kauņā vērtē abu valstu iekšējo ūdeņu kvalitāti

Kauņā notikusi Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības projekta LLIV-303 „HOTRISK” (Harmonizēta ūdeņu kvalitātes un piesārņojuma riska pārvaldība”) otrā darba, kā arī projekta vadības grupas sanāksme. Sanāksmēs piedalījās vadošā partnera, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC), kā arī Lietuvas Enerģētikas institūta projekta speciālisti un projekta vadības grupas pārstāvji.
Darba grupas tikšanās mērķis bija pārrunāt projekta īstenošanas progresu un aktuālos jautājumus, kas saistīti ar tiešu pārrobežu sadarbību vienotas upju tipoloģijas ieviešanā. Tāpat tika apspriesta iespēja projekta rezultātu izmantošanai upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādē.

Projekta vadības grupas sastāvā piedalījās LVĢMC valdes loceklis Ansis Grantiņš (grupas priekšsēdētājs), Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ruta Rimša, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāve Kristīna Veidemane (Baltijas Vides Forums, Latvija). Lietuvu vadības grupā pārstāvēja Lietuvas Enerģētikas institūta direktora vietnieks Rolandas Urbonas un Lietuvas Vides aizsardzības aģentūras Departamenta direktors Mindaugas Gudas.

Sanāksmes laikā projekta vadītāja L.Vircava un projekta partnera koordinatore J. Kriaučiūniene (Lietuvas Enerģētikas institūts) prezentēja materiālus par projekta aktivitāšu ieviešanas statusu, kā arī projekta pētījumu jaunumus un sasniegtos rezultātus. Vadības grupa pozitīvi novērtēja līdz šim paveikto un sniedza ieteikumus par tālāko projekta īstenošanas gaitu, pievēršot uzmanību pārrobežu sadarbības rezultātiem un to tālākai izmantošanai.

Projekta „HOTRISK” mērķis ir sniegt ieguldījumu laba ūdeņu stāvokļa sasniegšanai Baltijas jūrā, nodrošinot uz jūru plūstošo virszemes ūdeņu labu ķīmisko kvalitāti. Paredzēts, ka projektā tiks ieviesti kopīgi pārrobežu pasākumi ūdeņu kvalitātes uzlabošanai, piesārņojuma riska apzināšanai un kontrolei. Virszemes ūdeņu kvalitāte pierobežas sadarbības rezultātā tiks pārvaldīta ar harmonizētām un projekta gaitā ieviestām ūdeņu sajaukšanās zonu noteikšanas metodēm, kuras varēs izmantot saskaņotu upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādei pierobežas reģionā. Latvijā un Lietuvā tiks īstenota jauna pieeja saskaņotai notekūdeņu un upju ūdeņu sajaukšanās zonu modelēšanai.

Nākamā tikšanās Latvijas un Lietuvas pārstāvjiem ir paredzēta 2014. gada aprīlī Kauņā, kur tiks prezentēti projekta ieviešanas ziņojumi un apspriesta tālākā projekta virzība.

Piezīme: Projektu īsteno Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs sadarbībā ar Lietuvas Enerģētikas institūtu. Projektu finansē Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.- 2013. gadam. Projekts tiek īstenots no 2013. gada 1. novembra līdz 2014. gada 31. decembrim.

 

Papildu informācija:

Rolands Ostrovskis,

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra

sabiedrisko attiecību konsultants

Tālrunis: 67289073, 28601605

E-pasts: rolands@tels.lv 

 

Valsts SIA „LVĢMC” pārrauga vairākas svarīgas nozares, nodrošinot meteoroloģisko novērojumu veikšanu un analīzi, prognožu veidošanu, kā arī vada vides kvalitatīvos un kvantitatīvos novērojumus un analīzi, vides statistikas datu ievākšanu un analīzi, bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, vides un radiācijas laboratoriju uzturēšanu un ģeoloģijas nozares vadību. LVĢMC sadarbības partneri ir Nacionālie Bruņotie spēki, lielākie valsts uzņēmumi (piemēram, „Latvijas valsts ceļi”, „Latvijas valsts meži”, „Latvijas Gaisa satiksme”, „Latvenergo” u.c.), enerģētikas, ceļu būves, mežsaimniecības, transporta un citu nozaru uzņēmumi, ko būtiski ietekmē vides, ģeoloģijas vai meteoroloģiskie apstākļi. Vairāk: www.lvgmc.lv