LATVIJAS VIDES ĢEOLOĢIJAS, UN METEOROLOĢIJAS CENTRS IZSTRĀDĀJIS JAUNAS PIEEJAS MONITORINGA SISTĒMU

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2016. gada 04. februāris

LATVIJAS VIDES ĢEOLOĢIJAS, UN METEOROLOĢIJAS CENTRS IZSTRĀDĀJIS

JAUNAS PIEEJAS MONITORINGA SISTĒMU

2015. gada 14. janvārī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC) tika parakstīts līgums, kas tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Virszemes ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glābšanas pasākumu uzlabošanai” ietvaros.


Līguma kopējās izmaksas ir 988 274,31 EUR, no tām 849 915,91 EUR finansē Eiropas Savienība, un 138 358,40 EUR ir Latvijas valsts finansējums.


Projekta mērķis ir uzlabot virszemes ūdens monitoringa preventīvo un glābšanas pasākumu kvalitāti, izveidojot jaunas pieejas monitoringa sistēmu, proti, virszemes ūdens kvalitātes un kvantitātes modelēšanu paralēli praksē veiktajiem novērojumiem ūdensobjektos, kuros šāds monitorings netiek veikts, sniedzot pilnīgu priekšstatu par esošo ūdeņu stāvokli visā Latvijā, kā arī ļaujot prognozēt iespējamās ūdeņu stāvokļa izmaiņas nākotnē un iespējamos draudus videi un cilvēku veselībai un dzīvībai teritorijām starp in-situ stacijām. Modeļu izmantošana praksē ļauj operatīvāk un precīzāk sniegt arī hidroloģisko informāciju (ūdens līmeņu un caurplūdumu izmaiņas) par potenciāli kritiskajiem punktiem iekšējo ūdeņu sistēmā Latvijā, kas noderēs arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un citām institūcijām preventīvo un glābšanas pasākumu organizēšanā, kā arī ļaus veikt efektīvākas un pilnvērtīgākas informācijas apmaiņu Eiropas Komisijas apvienotā izpētes centra Eiropas Plūdu brīdināšanas sistēmas programmas ietvaros, uzlabojot civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitāti reģionālā mērogā.

Projekta ietvaros ierīkotas vides stāvokļa monitoringa stacijas Daugavpilī, Jelgavā, Bauskā, Gulbenē, Pāvilostā, Priekuļos, Rūjienā, Skultē, Stendē un Zīlānos. Atkarībā no monitoringa mērķa, stacijas aprīkotas ar mērinstrumentiem sekojošu vides stāvokļa parametru novērošanai: gaisa temperatūra, gaisa mitrums, atmosfēras spiediens, vēja virziens, vēja ātrums, augsnes temperatūra, nokrišņu esamība, nokrišņu daudzums, sniega segas biezums, saules spīdēšanas ilgums, summārā radiācija, mākoņu augstums un redzamība. Uzstādītā programmatūra staciju mērījumu datu saņemšanai, apstrādei un pārraidei nodrošina vides stāvokļa operatīvo datu saņemšanu reālā laika režīmā un mērījumu datu uzkrāšanu un glabāšanu.

Staciju kvalitatīvas darbības nodrošināšanai tehniskā personāla vajadzībām iegādāti oscilogrāfi, signālu ģeneratori, datu nolasīšanas un apstrādes aparatūra un LVĢMC galvenajā ēkā uzstādītas vides stāvokļa kalibrēšanas un testa stacijas.