LATVIJAS VIDES ĢEOLOĢIJAS, UN METEOROLOĢIJAS CENTRS IZSTRĀDĀS JAUNAS PIEEJAS MONITORINGA SISTĒMU

Šī gada 14. janvārī starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC) tika parakstīts līgums, kas tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Virszemes ūdens monitoringa uzlabošana preventīvo un glābšanas pasākumu uzlabošanai” ietvaros.

Līguma ietvaros paredzēts vides stāvokļa monitoringa aparatūras un aprīkojuma piegāde, programmatūras datu no tīkla saņemšanai un pārraidei piegāde un uzstādīšana, staciju projektēšana, ierīkošana un būvuzraudzība.

Līguma kopējās izmaksas ir 988 274,31 EUR, no tām 849 915,91 EUR finansē Eiropas Savienība un 138 358,40 EUR ir Latvijas valsts finansējums.

Projekta mērķis ir uzlabot virszemes ūdens monitoringa preventīvo un glābšanas pasākumu kvalitāti, izveidojot jaunas pieejas monitoringa sistēmu, proti, virszemes ūdens kvalitātes un kvantitātes modelēšanu paralēli praksē veiktajiem novērojumiem ūdensobjektos, kuros šāds monitorings netiek veikts, sniedzot pilnīgu priekšstatu par esošo ūdeņu stāvokli visā Latvijā, kā arī ļaujot prognozēt iespējamās ūdeņu stāvokļa izmaiņas nākotnē. Modeļu izmantošana praksē ļauj operatīvāk un precīzāk sniegt arī hidroloģisko informāciju (ūdens līmeņu un caurplūdumu izmaiņas) par potenciāli kritiskajiem punktiem iekšējo ūdeņu sistēmā Latvijā, kas noderēs arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kā arī ļaus veikt efektīvākas un pilnvērtīgākas informācijas apmaiņu Eiropas Komisijas apvienotā izpētes centra Eiropas Plūdu brīdināšanas sistēmas programmas ietvaros, uzlabojot civilās aizsardzības preventīvo un glābšanas pasākumu efektivitāti reģionālā mērogā.

Projekta ietvaros tiks ierīkotas vides stāvokļa monitoringa stacijas Daugavpilī, Jelgavā, Bauskā, Gulbenē, Pāvilostā, Priekuļos, Rūjienā, Skultē, Stendē un Zīlānos. Atkarībā no monitoringa mērķa, stacijas tiks aprīkotas ar mērinstrumentiem sekojošu vides stāvokļa parametru novērošanai: gaisa temperatūra, gaisa mitrums, atmosfēras spiediens, vēja virziens, vēja ātrums, augsnes temperatūra, nokrišņu esamība, nokrišņu daudzums, sniega segas biezums, saules spīdēšanas ilgums, summārā radiācija, mākoņu augstums un redzamība. Staciju kvalitatīvai uzstādīšanai un turpmākai kvalitatīvas darbības nodrošināšanai tiks iegādāti oscilogrāfi, signālu ģeneratori, datu nolasīšanas un apstrādes aparatūra, kalibrēšanas un testa stacijas, un programmatūra datu no tīkla staciju apstrādei. Uzstādītās stacijas nodrošinās kvalitatīvu vides stāvokļa datu saņemšanu reālā laika režīmā un ļaus operatīvi veikt aprēķinus jeb modelēšanu par iespējamiem draudiem videi un cilvēku veselībai un dzīvībai teritorijām starp in-situ stacijām, kā arī dos iespēju kontrolēt un uzraudzīt ūdens kvalitatīvo un kvantitatīvo stāvokli un tādējādi organizēt preventīvus un glābšanas pasākumus sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām institūcijām.

 

2015. gada 2. jūlijā noslēgts līgums ar Vaisala Oyj par Vides stāvokļa monitoringa aparatūras un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.

2015. gada 27. augustā līguma izpildītājs Vaisala Oyj Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram ir piegādājis 12 vides stāvokļa staciju monitoringa aparatūru un aprīkojumu.

2015. gada 31. augustā noslēgts līgums ar SIA Ventars par Vides stāvokļa monitoringa staciju projektēšanu un ierīkošanu.

2015. gada 31. augustā noslēgts līgums ar SIA „Būvuzraugi LV” par Vides stāvokļa monitoringa staciju ierīkošanas būvuzraudzību.

2015. gada 2. jūlijā noslēgts līgums ar Vaisala Oyj par Vides stāvokļa monitoringa aparatūras un aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.

2015. gada 27. augustā līguma izpildītājs Vaisala Oyj Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram ir piegādājis 12 vides stāvokļa staciju monitoringa aparatūru un aprīkojumu.

2015. gada 16. novembrī līguma izpildītājs Vaisala Oyj Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram ir piegādājis un uzstādījis programmatūras datu no tīkla saņemšanai un pārraidei.

2015. gada 31. augustā noslēgts līgums ar SIA Ventars par Vides stāvokļa monitoringa staciju projektēšanu un ierīkošanu.

2015. gada 31. augustā noslēgts līgums ar SIA „Būvuzraugi LV” par Vides stāvokļa monitoringa staciju ierīkošanas būvuzraudzību.

2015. gada 24. novembrī noslēgts līgums ar UAB „Lokmita” par aprīkojuma iegādi kvalitatīva vides stāvokļa monitoringa tīkla uzstādīšanas nodrošināšanai.

2015. gada 16. decembrī līguma izpildītājs UAB „Lokmita” piegādājis aprīkojumu kvalitatīva vides stāvokļa monitoringa tīkla uzstādīšanas nodrošināšanai.

2015. gada 18. decembrī līguma izpildītājs SIA Ventars ir pabeidzis līgumā paredzētos darbus - Vides stāvokļa monitoringa staciju ierīkošanu - SIA „Būvuzraugi LV” būvuzraudzībā.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!