Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nodrošinās ūdeņu stāvokļa novērtēšanu Lietuvā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) uzvarējis konkursā un noslēdzis līgumu ar Lietuvas Vides aizsardzības aģentūru par makrofītu monitoringu Lietuvas upēs, ezeros un dīķos. LVĢMC veiks Lietuvas virszemes ūdenstilpju ekoloģiskā stāvokļa novērtēšanu.

“Tas, ka LVĢMC ir ieguvis tiesības slēgt šo līgumu ar Lietuvas Vides aizsardzības aģentūru, ir apliecinājums centra profesionalitātei, kas arī iepriekš ne reizi vien ir pierādījusies arī citu valstu tirgos. Tajā pašā laikā tas ir lielisks izaicinājums mūsu kolektīvam, kam ir patiesi bagāta pieredze šajā jomā un maz līdzvērtīgu konkurentu visā Baltijā,” stāsta LVĢMC valdes priekšsēdētāja Inita Stikute. “Darbības paplašināšana, tajā skaitā – citās valstīs ir jaunās LVĢMC darbības stratēģijas pamatā,” uzsver centra vadītāja.

LVĢMC ir uzvarējis konkursā un saņēmis pasūtījumu Lietuvā, lietuviešiem novērtējot centra pieredzi, īstenojot dažāda mēroga līdzīgus pakalpojumus, piemēram, pārrobežu sadarbības projektā par Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību, izstrādājot novērtējumu Ventas upes tīrīšanas darbiem Kuldīgā. Līdzīgus projektus LVĢMC īstenojis ilgtspējīgai ezeru apsaimniekošanai Kurzemē un Lietuvā. Pašlaik centrs izstrādā Durbes ezera ūdeņu kvalitātes novērtējumu, t.sk. sagatavojot priekšlikumus pasākumiem ūdens stāvokļa uzlabošanai, veicot makrofītu apsekojumu un ekoloģiskā stāvokļa novērtējumu Durbes ezeram un tajā ietekošajām un iztekošajām upēm. Īpaši nozīmīgs LVĢMC ieguldījums veikts Latvijas Nacionālā vides monitoringa programmas ietvaros, veicot ūdeņu kvalitātes monitoringu visos Latvijas ūdensobjektos, ieskaitot makrofītu apsekojumu 222 upju monitoringa stacijās.

“Makrofīti ir augstākie ūdensaugi, kas aug ūdenstilpju un ūdensteču malās,  gultnēs, pie ūdens virsmas vai arī brīvi peld ūdenī atkarībā no ūdens vides. Tie raksturo attiecīgās ūdens ekosistēmas stāvokli un struktūru. Šāda ūdens stāvokļa novērtēšana notiek, izmantojot īpašu LVĢMC izstrādātu monitoringa sistēmu, kas gala rezultātā pasūtītājam ļauj novērtēt ūdenstilpes ūdens kvalitāti un tās iespējamo lietošanu, tostarp, piemēram, lietošanai uzturā, peldvietu ierīkošanai vai vispārējā ūdens stāvokļa un tīrības novērtējumam,” norāda Inita Stikute.

LVĢMC pieredzi un pakalpojumu kvalitāti novērtē arī citās valstīs. Pašlaik centrs veic arī vides paraugu testēšanu Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā u.c.. Starptautiskās sadarbības ietvaros LVĢMC realizē arī citus vides projektus dažādās Eiropas valstīs.

Papildu informācija:

Ainars Vladimirovs

Tālrunis: 67289073, 29234250

E-pasts: ainars@tels.lv